Aktuality a akce 2018

MysliProtiRakovině záznam přednášky  Vliv mysli na progresi onemocnění a možná psychologická prevence – záznam úvodní přednášky
ARCUS – onko cenrum, z.s. pro onkologické pacienty a nejenom pro ně vydalo brožuru: Lymfedém – prevence a léčbaleták ARCUSčasopis ARCUS 165.
Ze semináře pacientské organizace PROSTAK, která se konala v Brně dne 8. listopadu 2018 jsme dostali tiskovou zprávu: PR zpráva

 

HealthCare Institute Czech Republic o.p.s. – zvyšování kvality, bezpečnosti a efektivity ve zdravotnictví, www.hc-institute.org

image001pořádá 13. ročník odborné konference „Efektivní nemocnice 2018 – Strategie zdravotních pojišťoven a nemocnic“, která se bude konat ve dnech 27. – 28.  listopadu 2018 v Clarion Congress Hotel Prag- Vysočany.

 

18.11.2018 Poslankyně Evropského parlamentu MUDr. Olga Sehnalová, MBA, která je předsedkyní skupiny poslanců a poslankyň zabývající se právy lidí se zdravotním postižením – tzv. Meziskupiny Evropského parlamentu pro práva lidí s postižením nám zaslala odkaz na článek věnovaný jednotné evropské kartě osob se zdravotním postižením, k níž paní poslankyně pořádala v tomto týdnu konferenci: https://sehnalova.cz/clanek/evropska-karta-lidi-s-postizenim-je-realitou-jiz-v-osmi-statech-jeji-prinosy-zhodnotila-konference-v-evropskem-parlamentu-2018-11-28.html

Posledního APO semináře v tomto roce, a to na téma „Prevence a řešení konfliktů“ s Olgou Medlíkovou se za ARCUS – onko centrum, z.s. zúčastnila Ludmila Viternová v sobotu 24.11.2018 od 9.30 do 16.30 hodin v zasedací místnosti AIFP, budova IBC, Pobřežní 3, Praha Karlín.

Dne 23.11.2018 se v Praze v Lékařském domě  Ludmila Viternová  zúčastnila „Vědecko – Vzdělávací schůze u příležitosti Světového dne CHOPN“ pořádané pacientskou organizací Českého spolku proti plicním nemocem, kde se setkala s MUDr. Stanislavem Kosem, CSc. , FCCP, předsedou ČOPN.

Výroční konference Aliance žen s rakovinou prsu se ve dnech 23.11. až 24.11.2018 v Praze zúčastnila za ARCUS – onko centrum, z.s. předsedkyně Jana Koželská a Hana Kapková. Tématem byla „Práva pacienta a komunikace ve zdravotnictví“ – Základní teoretické informace, práce ve skupinách, příklady z praxe, modelové situace. Místem konání bylo Benediktýnské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích, Vyšehradská 49, Praha 2. V pátek po přednáškách se účastníci konference zúčastnili benefičního koncertu Štefana Margity a večerní atmosféru naladila básněmi Hana Macuichová.

V rámci rekondičně edukačního pobytu pro onkologické pacienty vystoupil semifinalista SuperStar 2018 Bryan Gandola z Filipín v hotelu Mědínek v Kutné Hoře 5.11.2018. Koncert k 25 výročí založení ARCUS – onko centra,z.s. zahájila předsedkyně Jana Koželská a účastníky také přivítal starosta Kutné Hory Ing. Josef Viktora.

 

stažený soubor (1)stažený soubor

 

 

 

 

 

Foto z Mezinárodního onkologického kongresu ze Znojma, Louckého kláštera.

PA056153

PA056137

PA056209

PA056172

PA066428 

 

 

 

 

PA056386

 

 

 

 

článek :    Spor o biologickou léčbu

Foto z akce v Opavě 18.9.2018 – 20 výročí od založení ISIS Opava, kde na pozvání předsedkyně Marie Laníkové se také zúčastnila z ARCUS – onko centra, z.s. Jana Koželská.

článek ZO ONKO-ISIS Opava slavila

stažený soubor (1)

stažený soubor (2)

IMG_0109

 

 

 

 

Mezinárodní onkologický kongres Znojmo 5.10. – 6.10.2018 Loucký klášter

Program MOK 2018 Znojmo

Záštitu nad kongresem převzala předsedkyně Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR prof. MUDr. Věra Adámková, CSc..                        záštita MOK 2018

Registrace lékařů je na akcích IPVZ – kód akce: 212082270. Registrační poplatek  1.400 Kč.

Přihlášky kromě lékařů zasílejte na ARCUS – onko centrum, z.s. Ješov 24, 783 24 Luká nebo na e-mail: arcus.onko@email.cz . Přihláška MOK Znojmo 2018.

Registrace u České asociace sester, z.s. je pod číslem 529/2018 a je určena pro všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotní laboranty, asistenty ochrany veřejného zdraví, nutriční terapeuty, zubní techniky, dentální hygienisty, zdravotnické záchranáře, farmaceutické asistentky, zdravotně sociální pracovníky a radiologické pracovníky, kteří hradí 1 000 Kč.

Onko pacienti za dva dny včetně rautu a kulturního programu hradí 500 Kč. Pro onko pacienty je účast pouze na přednáškách  v sobotu 6.10.2018 zdarma.

Bližší informace podá Jana Koželská ( mobil 603 533 288, e-mail: jana.kozelska.arcus@email.cz).

Loučíme se s naší členkou, onko pacientkou Alexandrou Hladkou, která pomáhala ARCUS – onko centrum, z.s.  s mezinárodními kontakty a účastnila se i mnoha mezinárodních konferencí s Janou Koželskou. Dne 5.9.2018 podlehla po dlouhém zdolávání zákeřné nemoci.

Práva pacientů – článek

Pacienti s rakovinou přicházejí pozdě.

Pneumologové poprvé v Česku vyhlašují světový den této nemoci. V Praze se konala 31.7.2018 tisková konference, kde pan prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc. řekl, že karcinom plic ve světě je zodpovědný za 1 z 5 úmrtí na rakovinu. Nejvíce zasahuje lidi mezi 65. – 69. rokem věku a častěji muže než ženy. Prof. MUDr. Petruželka uvedl, že u vybraných nemocí umí moderní biologická cílená léčba či imunoterapie prodloužit život pacienta až o roky. Přidělení úhrad od zdravotních pojišťoven pro nejmodernější léčbu ale trvá příliš dlouho a pacienti se k nim podle odborníků často vůbec nedostanou.

^3DEA9CF81308F0E436DA13A86AFA1A00BC2488F1D34B199B80^pimgpsh_mobile_save_distr

^526830391145E0DC8DF813767EBDC13067C5D7C695C6B8CCB3^pimgpsh_mobile_save_distr^C7924CE92196C7A682DDFE58DB0FBFB0D45CB32895C3C52AD4^pimgpsh_mobile_save_distr

 

 

 

 

tisková zpráva 31.7.2018 str.1

tisková zpráva 31.7.2018 str.2

 

 

 

 

 

 

 

Tradiční benefiční akce Rockové léto proběhne ve venkovním areálu Olše v Července u Litovle  v sobotu dne 21.7.2018. Zájemci zde mohou využít zdarma  stanování a areálu již od pátku. Pozor – začínáme již ve 13,00 hod. V programu vystoupí kapely : Ortel s hostem Ďuricou (SK), Sarkonia, OBEREG, Alžběta, SALAMANDRA, SKRAMASAX, CALIBOS, PERSEUS. Ve 22,00 hod. ADVERSARIOS – ohňová show. Blíže také na http://rockoveleto.eu/.

ONKO UNIE vytvořila nové video o problematice s §16 – Kdy umírá naděje ?

https://www.youtube.com/watch?v=J7-hJ2wjc3I

Foto z Krajského jednání NRZP OK z 15.5.2018, které nám pořídil Pepa Matoušek.

stažený soubor (1)

stažený soubor

 

 

 

 

 

Odborníci v Hradci Králové odpoví pacientům na otázky týkající se nádorů prostaty. Pět přednášek odborníků zaměřených na rakovinu prostaty bude 27. června 2018 připraveno pro zájemce v Novém Adalbertinu na Velkém náměstí v Hradci Králové, kde Urologická klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové společně se Sdružením pacientů s onemocněním prostaty Prostak o.p.s. připravuje akci s názvem Mám nádor prostaty a co dál? Na setkání vystoupí například přednosta Onkologické kliniky FN HK prof. MUDr. Jiří Petera Ph.D. s přednáškou zaměřenou na léčbu karcinomu prostaty ozářením či přednosta Urologické kliniky FN HK doc. MUDr. Miloš Broďák. Přednášky spojené s diskusí se uskuteční od 15:00 do 17:00 hodin, zájemci o účast se musí předem registrovat na www.prostak-seminar.cz nebo na e-mailu: novakova@solen.cz či na telefonním čísle 777 714 680. Pozvánka na akci

Rakovina prostaty je jedním z nejčastějších druhů rakoviny u mužů, výskyt tohoto onemocnění stoupá s věkem. V raných fázích rakoviny prostaty nezpůsobuje žádné potíže.

Nový portál Hvězdy Andělům se bude spouštět 28.5.2018 během prvního ročníku charitativního koncertu Hvězdy Andělům. Pozvánka na koncert, kde je možno zakoupit vstupenku.

http://www.fidlovacka.cz/repertoar/hrajeme-na-fidlovacce/Hvezdy-andelum_49.html

https://www.facebook.com/events/168128350573305/

Doporučený postup č. 02/2018, který vydalo MPSV ČR, je kodexem chování ve smyslu článku 40 obecného Nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR pro potřeby výkonu sociální politiky. Tento metodický postup je určen pro poskytovatele sociálních služeb, pověřené osoby, sociální pracovníky, pracovníky obecních úřadů obcí, krajských úřadů, ale také některých útvarů MPSV ČR. Metodický pokyn by měl ulehčit implementaci a aplikaci Nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů č. 2016/679. Měl by pomoci při aplikaci jednotlivých zásad ochrany osobních údajů, upravených Nařízením GDPR v prostředí sociálních služeb. Materiál se věnuje výkladu právní úpravy ochrany osobních údajů a měl by pomoci zjednodušit zavedení Nařízení GDPR do praxe. Informaci nám poskytl Mgr. Václav Krása z NRZP ČR.

• Doporučený postup v rámci aplikace GDPR v sociálních službách (doc)
http://www.nrzp.cz/images/docs/doporuceny_postup_02_2018_gdpr.doc

Dotazník zdravotní péče

Od 1. 2. 2018 do 31. 8. 2018 mají pacienti v České republice opět možnost ovlivnit dění v českých nemocnicích a zdravotních pojišťovnách prostřednictvím 13. ročníku celostátního průzkumu bezpečnosti a spokojenosti hospitalizovaných pacientů, ambulantních pacientů a zaměstnanců nemocnic – Nejlepší nemocnice ČR 2018 (v roce 2017 se celostátního průzkumu zúčastnilo celkem 54 tis. hospitalizovaných pacientů, 33 tis. ambulantních pacientů a 7 tis. zaměstnanců českých nemocnic). Cílem průzkumu je postupné zlepšování kvality zdravotních služeb a péče v českých nemocnicích směrem k potřebám pacientů. Hlasovat můžete rovněž v celostátním průzkumu Zdravotní pojišťovna roku 2018, který má za cíl podpořit pozitivní komunikaci zdravotních pojišťoven s pojištěnci a zdravotnickými zařízeními (otázky zaměřené na hodnocení zdravotních pojišťoven z pohledu pojištěnců jsou součástí dotazníku pro hodnocení nemocnic).

Aktuální dotazník pro HOSPITALIZOVANÉ PACIENTY naleznete zde: http://www.hc-institute.org/cz/dotazniky/pacienti-hospitalizovani.html?_=1
Aktuální dotazník pro AMBULANTNÍ PACIENTY naleznete zde: http://www.hc-institute.org/cz/dotazniky/pacienti-ambulantni.html?_=1

Věříme, že využijete této možnosti, protože právě takovéto hlasování pacientů je důležité k vytváření tlaků na lepší kvalitu zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních.

11.4.2018 Olomouc Galerie Šantovka

V Galerii Šantovka naleznete také stánek ARCUS – onko centra, z.s.

https://www.stream.cz/adost/10023202-velke-nezavisle-testy-kohoutkove-vody

Další seminář na Krajském úřadu Olomouckého kraje se uskuteční 5.4.2018 od 9,00 do 13,00 hod. a hlavním tématem bude ošetření a péče o lymfedém. Registrace na jana.kozelska.arcus@email.cz.

Brožura o biologické léčbě  – vydala pro pacienty i lékaře Akademie pacientských organizací.

Lékový průvodce vydal brožuru „Léky pod kontrolou“ je to zcela základní i jednoduchý text pro pacienty (a nejen pro ně) na téma co jsou léky, jak se regulují, co ovlivňuje dostupnost léku, pacientské desatero apod.

Dne 2.2.2018 se konal od 9,00 do 13,00 hod. seminář na Krajském úřadu Olomouckého kraje ke Světovému dni proti rakovině. V programu vystoupila Jana Koželská, předsedkyně ARCUS – onko centra, z.s. , Mgr. Veronika Švecová, Ph.D., vedoucí poradny NRZP ČR Olomouc a další. Tématem  byla i nová dávka nemocenského pojištění, která bude zavedena od 1.6. 2018 : „Dlouhodobé ošetřovné a příspěvek na péči„.

2.2.Olomouc17

2.2.Olomouc15

2.2.0lomouc23

 

 

 

 

 

Registrace na seminář „Světový den proti rakovině“ 2.2.2018 je na jana.kozelska.arcus@email.cz.

Jana Koželská podepsala první z ČR  Pařížskou chartu proti rakovině 3.2.2000 na Pařížské radnici.

Světový den proti rakovině 4.2.2018

Jana Koželská se vyjádřila k hladovce pana Pomeje :

Bezplatnou online poradnu „klinická hodnocení“, která Vám pomůže zjistit, zda jsou v České republice evidovány klinické studie zaměřené na Vaše onemocnění, naleznete na http://www.aifp.cz/cs/online-poradny/klinicka-hodnoceni/

V roce 2018 připravil Robert Zítko kurz o lymfě, který doporučujeme masérům, zdravotnickým pracovníkům, lidem, kteří mají problémy s lymfou i jejich rodinným příslušníkům:  informace lymfa 2018 Olomouc