Média

ARCUS – ONKO CENTRUM již od roku 1993 spolupracuje se sdělovacími prostředky. Bližší informace o jednotlivých aktivitách a odkazech na některé články, rozhlasové relace či televizní pořady naleznete v rubrikách : tisk, filmy, rozhlas a také v archivu stránek do roku 2011.


Comments & Responses

Napsat komentář