Kongresy a semináře 2017

V roce 2018 připravil Robert Zítko kurz o lymfě, který doporučujeme masérům, zdravotnickým pracovníkům, lidem, kteří mají problémy s lymfou i jejich rodinným příslušníkům:  informace lymfa 2018 Olomouc.

Na 2.11.2017 jsme připravili na Krajském úřadu Olomouckého kraje dva semináře. Jeden dopolední a druhý odpolední, kde vystoupí např. PhDr.Martin Kořán a lymfoterapeut Robert Zítko z Prahy, z FN Olomouc prim. MUDr. Stanislav Losse a edukační sestra Magda Lépová, z Deona Medi MUDr. PetrPolievka další. Registrace je zdarma na jana.kozelska.arcus@email.cz nebo na mobil: 603533288. Dopolední program 2.11.2017 a odpolední program 2.11.2017.

Mezinárodní onkologický kongres Znojmo

Od pátku 6.10. do soboty 7.10.2017 proběl v Louckém klášteře ve Znojmě již dvanáctý ročník Mezinárodního onkologického kongresu. Kromě zajímavého odborného programu s předními odborníky z ČR, mohli jste se zde setkat z USA se světoznámým prof.MUDr. Václavem Větvičkou, Ph.D., který  dne 4.10. vystoupil ve Snídani s Novou. Po náročných přednáškách se účastníci mohli setkat při autogramiádě s Antonínem Panenkou.

Česká asociace sester zařadila akci do kreditního systému celoživotního vzdělávání a je vedena v archivu ČAS: KK/1482/2017. Společnost radiologických asistentů České republiky z.s. zařadila akci do kreditního systému celoživotního vzdělávání a je vedena pod č. j. SS27/2017/KH. Akce pro lékaře je vedena na stránkách IPVZ jako vzdělávací akce č.:212072270.

Lékaři za registraci platí 1 400,00 Kč, sestry a radiologičtí pracovníci 1 000,00 Kč, onko pacienti vstup na kongres zdarma. Jako variabilní symbol platby uveďte Vaše rodné číslo.

Přihláška pro lékaře přihlášku pro ostatní na kongres zasílejte na e-mailovou adresu: arcus.onko@email.cz. 

18.5.2017 Olomouc „Informovaný pacient – léková politika, práva pacientů“

Pozvánka na seminář 18.5.2017       

 Seminar_Spolu_proti_rakovine_2.2.2016_Olomouc_037 

Dne 3.2.2017 na Krajském úřadu Olomouckého kraje v kongresovém sále jsme si opět připomenuli výročí od podepsání Pařížské charty proti rakovině a vyhlášení Světového dne proti rakovině. V programu vystoupil i světoznámý prof. Dr. Václav Větvička, PhD. (USA). foto z akce 3.2.2017

V letošním roce máme připravené semináře a školící akce v Olomouci.

Dne 3.2.2017 na Krajském úřadu Olomouckého kraje v kongresovém sále si opět připomeneme výročí od podepsání Pařížské charty proti rakovině a vyhlášení Světového dne proti rakovině. V programu vystoupí i světoznámý prof. Dr. Václav Větvička, PhD. (USA).

prof. Dr. Václav Větvička, PhD.

Akce je zařazena v archivu ČAS: KK/39/2017 , 4 kredity za účast pro všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotní laboranty, asistenty ochrany veřejného zdraví, nutriční terapeuty, zubní techniky, dentální hygienisty, zdravotnické záchranáře, farmaceutické asistenty a zdravotně sociální pracovníky.  Registrace je zdarma, stačí mi nahlásit jméno a příjmení, bydliště, datum narození pro vydání certifikátu.

Pozvánka na školící akci 3.2.2017

World Cancer Day 2016 – 2018

 

„Světový den proti rakovině“ Kdy: 3. února 2017, 9-13 hod.Kde: kongresový sál Krajského úřadu Olomouckého kraje, OlomoucPřednášející:Jana Koželská, signatářka Pařížské charty proti rakovině – „Vyhlášená témata pro rok 2017“ MUDr.Dalibor Štambera, MBA – „Etické a právní aspekty terminálních stavů“Lenka Sehnalová – „Zkušenosti onkologické pacientky“Prof.Dr.Václav Větvička, PhD.(USA): „Podpora imunitního systému v onkologické terapii“MUDr. Petr Polievka – „Kompresivní produkty a jejich místo v terapii a rehabilitaci pacientů s onkologickým onemocněním“Robert Zítko – „Ošetření lymfedému s praktickou ukázkou“

 

„Etika ve zdravotnictví a psychologická podpora onkologických pacientů“               Kdy: 6. dubna 2017, 9-13 hod. Kde: kongresový sál Krajského úřadu Olomouckého kraje, Olomouc Přednášející:Jana Koželská – „Projekty pomoci onkologickým pacientům“MUDr.Dalibor Štambera – „Problematika ekonomických a etických přístupů v onkologickéterapii“PhDr.Martin Kořán – Psychologická podpora onkologických pacientů“Lenka Sehnalová – „Zkušenosti onkologické pacientky“

 

„Informovaný pacient – léková politika, práva pacientů“   Kdy: 18. května 2017, 9-13 hod.  Kde: kongresový sál Krajského úřadu Olomouckého kraje, Olomouc  Přednášející:

Jana Koželská – „Vzdělávací akce pro onkologické pacienty“MUDr. Petr Polievka – „Kompresivní produkty a jejich místo v terapii a rehabilitaci pacientů“PhDr. Ivana Plechatá – „Jak se orientovat v lékové politice“JUDr. Petr Šustek – „Hájení a prosazování práv pacientů v českém zdravotnictví“

 

 

 „Rakovina plic, vlivy kouření a psychologická péče o onkologické pacienty“               Kdy: 2. listopadu 2016, 9-13 hod. Kde: kongresový sál Krajského úřadu Olomouckého kraje, Olomouc Přednášející:

Jana Koželská – „ Plánované akce pro onkologické pacienty“PhDr. Martin Kořán – Psychologická péče o onkologické pacienty“Magda Lépová, edukační sestra TRN v Olomouci – ,, Vliv kouření nejenom na výskyt nádorových onemocnění“prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc – „Personalizovaná léčba – imunoterapie u karcinomu plic“