Pařížská charta proti rakovině a světový den proti rakovině

Počátkem roku 2000 se na Pařížské radnici sešla více než stovka zástupců vlád, sdružení na obranu práv pacientů a organizací a podniků zapojených ve výzkumu rakoviny při příležitosti prvního Světového summitu proti rakovině. Své úsilí vymýtit tuto zákeřnou nemoc z naší planety stvrdili podepsáním Pařížské charty proti rakovině,která zahajuje první mezinárodní kampaň proti rakovině nového tisíciletí. Jejím cílem je zlepšit léčbu a výzkum nádorových onemocnění všude ve světě umožnit pacientům dobrou informovaností bojovat s nemocí. Tohoto významného aktu se z České republiky zúčastnila Jana Koželská, předsedkyně představenstva ARCUS – ONKO CE3NTRUM.

http://www.youtube.com/watch?v=CsBQHXdKOEI

 pospis charty  Oblouk Pařížfoto Charta Chiracová prezident.palác Jana Koželská Pařížská radnice

Pařížská charta proti rakovině

Informace a témata v roce 2016 :  Světový den 4.2.2016

V prevenci a dostupnosti moderní léčby onkologických pacientů máme v Česku stále rezervy

Světový den proti rakovině 4.2.2014

 XALKORI 

Xalkori je přípravek indikovaný k léčbě dospělých pacientů s již dříve léčeným pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic(NSCLC) pozitivním na kinázu anaplastického lymfomu

Česká onkologická péče má rezervy

Komentáře k léčbě onkologických onemocnění