O nás

ARCUS – ONKO CENTRUM bylo založeno v roce 1993 jako  profesionální pacientské sdružení s celorepublikovou působností se zaměřením na pomoc onkologickým pacientům a jejich rodinám zvládnout těžké okamžiky. OD 1.1.2014 jsme registrováni jako spolek s názvem ARCUS – onko centrum, z.s..

Pomáháme těm, kteří to nejvíce potřebují. Pomoc neomezujeme jenom na děti a rodiny s dětmi. Pomáháme i osamělým rodičům, kteří v důsledku onemocnění nemohou pečovat o své děti. Zakládající členkou a předsedkyní představenstva je Jana Koželská, nositelka Ceny Olgy Havlové, signatářka Pařížské charty proti rakovině. Sama si prošla  léčbou zhoubného nádorového onemocnění, které také postihlo její dceru, maminku i babičku.
ARCUS – centrum, z.s. pokrývá potřeby onkologických pacientů napříč spektrem onkologických diagnóz a zároveň respektuje specifické potřeby onkologických pacientů dané typem jejich nádorového onemocnění.
Zaměřujeme se hlavně na informační, vzdělávací a publikační činnost v této oblasti. Pomáháme návštěvníkům s jejich dotazy a radami, jak vyřešit problémy spojené s jejich onemocněním a po léčbě. V rámci prevence informujeme také na akcích širokou veřejnost.
Již několik let pořádáme rekondiční pobyty po České republice a ozdravné pobyty v zahraničí (Švýcarsko, Chorvatsko, Francie, Slovensko, Řecko).
Sdružení má na svém kontě realizaci četných projektů a aktivit z oblasti zdravotních a sociálních programů, preventivních programů (Kvítky života, ozdravné a rekondiční pobyty v ČR i zahraničí)nebo pravidelných vzdělávacích programů a seminářů nejen pro onkologické pacienty, ale i pro širokou veřejnost. Spolek se věnuje mezinárodní spolupráci, komunikaci se zahraničními pacientskými organizacemi nebo účasti na významných mezinárodních akcích (Světový summit proti rakovině v Paříži, Světové konference o rakovině prsu, karcinomu prostaty a pod). Sdružení spolupracuje na vybraných studiích, podílí se na benefičních akcích nebo veřejných sbírkách ve prospěch onkologických programů pomoci.
Známé jsou také naše již tradiční Mezinárodní onkologické kongresy v Louckém klášteře ve Znojmě, kterých se účastní samotní onkologičtí pacienty. Kongresy jsou akreditované pro lékaře i střední zdravotnický personál a přednášejícími jsou uznávané osobnosti z „onkologického světa“. V roce 2013 jsme uspořádali také první onkologický kongres v Karlových Varech.

 


Comments & Responses

Napsat komentář