Kongresy a semináře 2018

Foto z Mezinárodního onkologického kongresu ze Znojma, Louckého kláštera. Připravujeme DVD s přednáškami a celou fotogalerií. Moc děkujeme za foto Ludvíkovi Hubicsakovi z Brna.PA056137PA056209PA056172PA056153PA056311

PA056386

 

 

 

 

Mezinárodní onkologický kongres Znojmo 5.10. – 6.10.2018 Loucký klášter

Program MOK 2018 Znojmo 

Záštitu nad kongresem převzala předsedkyně Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR prof. MUDr. Věra Adámková, CSc..                        záštita MOK 2018

Registrace lékařů je na akcích IPVZ – kód akce: 212082270. Registrační poplatek  1.400 Kč.

Přihlášky kromě lékařů zasílejte na ARCUS – onko centrum, z.s. Ješov 24, 783 24 Luká nebo na e-mail: arcus.onko@email.cz . Přihláška MOK Znojmo 2018.

Registrace u České asociace sester, z.s. je pod číslem 529/2018 a je určena pro všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotní laboranty, asistenty ochrany veřejného zdraví, nutriční terapeuty, zubní techniky, dentální hygienisty, zdravotnické záchranáře, farmaceutické asistentky, zdravotně sociální pracovníky a radiologické pracovníky, kteří hradí 1 000 Kč.

Onko pacienti za dva dny včetně rautu a kulturního programu hradí 500 Kč. Pro onko pacienty je účast pouze na přednáškách  v sobotu 6.10.2018 zdarma.

Ubytování účastníkům nezajišťujeme. Nejbližší ubytování na kongres doporučujeme :

http://www.edenpenzion.cz/index2.php nebo  www.penzionutonicka.cz.

Bližší informace podá Jana Koželská ( mobil 603 533 288, e-mail: jana.kozelska.arcus@email.cz).

 

Seminář 22.5.2018 se přesouvá na termín 6.10.2018 Znojma a 6.11.2018 bude místo v Olomouci v Hotelu Mědínek v Kutné Hoře.

Pozvánka na seminář 5.4.2018 

Další seminář na Krajském úřadu Olomouckého kraje se uskuteční 5.4.2018 od 9,00 do 13,00 hod. a hlavním tématem bude ošetření a péče o lymfedém. Registrace na jana.kozelska.arcus@email.cz.

Světový den proti rakovině 4.2.2018

Dne 2.2.2018 se konal od 9,00 do 13,00 hod. seminář na Krajském úřadu Olomouckého kraje ke Světovému dni proti rakovině. V programu vystoupila Jana Koželská, předsedkyně ARCUS – onko centra, z.s. , Mgr. Veronika Švecová,Ph.D., vedoucí poradny NRZP ČR Olomouc a další. Tématem  bude i nová dávka nemocenského pojištění, která bude zavedena od 1.6. 2018 : „Dlouhodobé ošetřovné a příspěvek na péči„.   Registrace na jana.kozelska.arcus@email.cz.  Jana Koželská podepsala první z ČR  Pařížskou chartu proti rakovině 3.2.2000 na Pařížské radnici.

Díky podpoře Krajského úřadu Olomouckého kraje máme na rok 2018 připravené 4 semináře v konferenčním sále Krajského úřadu Olomouckého kraje v těchto termínech:

Od 9,00 – 13,00 hodin : 2.2.2018, 5.4.2018, 22.5.2018 a 6.11.2018 v rámci našeho projektu „Edukačního pacientského programu ONKO“.

V roce 2018 připravil Robert Zítko kurz o lymfě, který doporučujeme masérům, zdravotnickým pracovníkům, lidem, kteří mají problémy s lymfou i jejich rodinným příslušníkům:  informace lymfa 2018 Olomouc.