Onkologické kongresy 2014

Již 9.ročník Mezinárodního onkologického kongresu ve Znojmě se konal ve dnech 3.10.- 4.10.2014 již tradičně v Louckém klášteře, kde se mohli opět možnost setkat onkologičtí pacienti , lékaři, zdravotní sestry a radiologičtí pracovníci s předními odborníky z ČR i ze zahraničí.

foto z akce MOK 2014 Znojmo

Česká asociace sester zařadila MOK 2014 Znojmo do archivu ČAS: KK/1493/2014 pro všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotní laboranty, asistenty ochrany veřejného zdraví, nutriční terapeuty, zdravotnické záchranáře, farmaceutické asistenty a zdravotně sociální pracovníky. Za účast na dva dny je 10 kreditů.

SRLA ČR zařadila akci pro radiologické pracovníky  pod číslem : SS28/2014/KH a za účast na dva dny je 10 kreditů.

U ČLK je akce je registrována pod číslem 36486 a lékaři získávají za účast 7 kreditů.

Program MOK 2014 Znojmo

V rámci doprovodného programu bude po přednáškách v pátek 3.10.2014 raut, degustace vín a hudba k tanci přímo v Louckém klášteře.

Přihláška MOK Znojmo 2014 pro lékaře

Přihláška MOK Znojmo 2014 pro akreditaci z ČAS a SRLA: 

Přihláška MOK Znojmo 2014 pro onkologické pacienty

Přihlášky zasílejte na adresu: ARCUS – ONKO CENTRUM, Ješov 24, 783 24 Slavětín

nebo na e-mail: MOK2014Znojmo@email.cz  .

Nad kongresem převzal záštitu ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček.

záštita ministra zdravotnictví

Představjeme nové přednášející:

 Prof.Dr.habil.Tibor Hajtó MD,PhD. ( Maďarsko):

RNDr.Petr Šíma, CSc. imunolog
Zabývá se evolucí imunity a vlivem výživy na imunitu. Od r. 1967 až do nynější doby stále pracuje v Mikrobiologickém ústavu AV ČR. Mimoto působil v Boce Kotorské v Jugoslávii v Institutu pro výzkum mořských živočichů, v Basileji v Institute for Immunology a také jako specialista hematolog-imunolog v univerzitní nemocnici v angolské Luandě. Je nositelem Medaile J.E.Purkyně za rozvoj biologických věd a je autorem nebo spoluautorem více jak 200 vědeckých publikací. Od r.1990 je řešitelem a spoluřešitelem 19 grantových projektů. Je členem českých i mezinárodních vědeckých společností.