Kongresy a semináře 2016

Přehled akcí v roce 2017 naleznete : časopis ARCUS č.161

foto z akce 8.11.2016 Olomouc

Dne 8.11.2016 od 9,00 hod. v kongresovém sále Krajského úřadu v Olomouci ( naproti hlavnímu nádraží) proběhne školící akce „Co nového pro zdravotní sestry a onkologické pacienty v rámci edukačních programů“, kde vystoupí  např. prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc., předseda České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS a mnoho dalších blíže v programu. Registrace je zdarma. Stačí nahlásit jméno a příjmení, adresu bydliště a pro vystavení certifikátu datum narození na tento e-mail. Akce je  zařazena také do kreditního systému vzdělávání ČAS pod KK/2254/2016 a za tuto akci náleží 4 kredity pro všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotní laboranty, asistenty ochrany veřejného zdraví, nutriční terapeuty, zubní techniky, dentální hygienisty, zdravotnické záchranáře, farmaceutické asistenty a zdravotně sociální pracovníky.

Program 8.11.2016 Olomouc

Ve dnech 7.10. – 8.10.2016 se  konal v Louckém klášteře ve  Znojmě již tradičně Mezinárodní onkologický kongres.

foto MOK 2016 Znojmo

MOK program 2016

Přihláška MOK Znojmo 2016

Po vyplnění přihlášku zašlete e-mailem na: arcus.onko@email.cz nebo poštou na adresu:

ARCUS – onko centrum, Ješov 24, 783 24 Luká.

Česká asociace sester zařadila akci do kreditního systému celoživotního vzdělávání a je vedena v archivu ČAS : KK/1590/2016 pro všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotní laboranty, asistenty ochrany veřejného zdraví, nutriční terapeuty, zdravotnické záchranáře, farmaceutické asistenty a zdravotně sociální pracovníky. Za účast na dva dny je 10 kreditů.

Společnost radiologických asistentů České republiky, z.s. zařadila akci pod č.j. SS37/2016/KH  k započítání do systému celoživotního vzdělávání radiologických asistentů.

Kredity pro odborné pracovníky v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků, odborné pracovníky v ochraně a podpoře veřejného zdraví a jiné odborné pracovníky.

V pátek po odborném programu vystoupí v rámci kulturního programu pan Náhlovský se skupinou.

 

V rámci „Edukačního pacientského programu ONKO“ jsme připravili školící akce v Olomouci v těchto termínech: 30.3., 10.5., 5.9. a 8.11.2016.

Přehled školících akcí v Olomouci pro rok 2016

Místo 14.6. 2016 bude další akce v pondělí 5.9.2016 od 9,00 hod. opět v kongresovém sále Krajského úřadu v Olomouci  proběhne další školící akce na téma:  „Co nového pro onkologické pacienty a zdravotní sestry v rámci projektu EEP ONKO?“

Skolici_akce_Ku_10.5._Olomouc_012 Skolici_akce_Ku_10.5._Olomouc_021Skolici_akce_Ku_10.5._Olomouc_007

 

Dne 10.5.2016 od 9,00 hod. v kongresovém sále Krajského úřadu v Olomouci proběhne školící akce „Podpůrná péče o onkologické pacienty jako součást komplexní léčby a následné péče“, kde vystoupí Jana Koželská, Doc.MUDr.Eva Králíková, CSc., MUDr.Milena Wittnerová a Robert Zítko, který povede praktickou ukázku u ošetření lymfedému  včetně využití tejpování. Registrace zdarma. Pozvánka na školící akci 10. 05. 2016 . Akce je  zařazena do kreditního systému vzdělávání ČAS pod KK/1151/2016 a za tuto akci náleží 4 kredity pro všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotní laboranty, asistenty ochrany veřejného zdraví, nutriční terapeuty, zubní techniky, dentální hygienisty, zdravotnické záchranáře, farmaceutické asistenty a zdravotně sociální pracovníky.

30. 03. 2016 Program KÚ Olomouc        foto z akce 30.3.2016

 

Světový den boje proti rakovině 4.2.

Světový den boje proti rakovině nám má vštípit jak závažná a častá nemoc to vůbec je, existuje mnoho příčin jak tato nemoc propuká ale také existuje spousta cest jak tomu přecházet a jak se starat o své zdraví. Zvýšenou pozornost k této zákeřné nemoci upoutala právě Pařížská charta práv onkologických pacientů, kterou předkládalo Sdružení na obranu práv pacientů a cílem této charty je zlepšit léčbu rakoviny a také zlepšit výzkum nádorových onemocnění. Den boji proti rakovině využivá k osvětě Ženevská Mezinárodní unie boje proti rakovině.

ARCUS – onko centrum, z.s. připravilo na 2.2.2016 seminář k 16.výročí od podepsání Pařížské charty proti rakovině a vyhlášení Světového dne proti rakovině v kongresovém sálu Krajského úřadu Olomouckého kraje. V programu např. vystoupil prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc., předseda České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP s přenáškou „Personalizovaná léčba – imunoterapie u karcinomu plic“.  foto z akce 2.2.2016

2.2.2016 Olomouc seminar

V roce 2016 také připravujeme tradiční Mezinárodní onkologický kongres ve Znojmě v Louckém klášteře ve dnech 7.10.- 8.10.2016.