Onkologické kongresy 2015

V roce 2015 se konal 10. Mezinárodní onkologický kongres ve Znojmě v Louckém klášteře od 2.10. do 3.10.2015, kde se mohli opět  setkat onkologičtí pacienti , lékaři, zdravotní sestry a radiologičtí pracovníci s předními odborníky z ČR i ze zahraničí. Záštitu letos převzal předseda zdravotního výboru  Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.    Foto z akce     článek o kongresu

záštita MOK 2015 titulní strana na CD

Program MOK Znojmo 2.10.-3.10.2015

Výše jednotlivých registračních poplatků je uvedena v příslušných přihláškách podle odborností.

Česká asociace sester zařadila MOK 2015 Znojmo do archivu ČAS: KK/1463/2015 pro všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotní laboranty, asistenty ochrany veřejného zdraví, nutriční terapeuty, zdravotnické záchranáře, farmaceutické asistenty a zdravotně sociální pracovníky. Za účast na dva dny je 10 kreditů.

SRLA ČR zařadila akci pro radiologické pracovníky  pod číslem : SS29/2015/KH a za účast na dva dny je 10 kreditů.

ČLK zařadila kongres v seznamu vzdělávacích akcí pod číslem 40207 a za účast na dva dny je 7 kreditů.

V rámci doprovodného programu bude po přednáškách v pátek 2.10.2015 raut, degustace vín , vystoupení Vladimíra Hrona a hudba k tanci přímo v Louckém klášteře.

Přihlášky zasílejte na adresu: ARCUS – ONKO CENTRUM, Ješov 24, 783 24 Slavětín

nebo na e-mail: MOKZnojmo@email.cz . Dotazy telefonicky na mobil:603218858  Bc.Denisa Vařeková.

Přihláška MOK Znojmo 2015 pro ČAS a SRLA

Přihláška MOK Znojmo 2015 pro onkologické pacienty

Přihláška MOK Znojmo 2015 pro lékaře

Registrace v Louckém klášteře ve Znojmě je v pátek 2.10.2015 od 9,00 hod.

Program MOK Znojmo 2.10.-3.10.2015