Aktuality a akce 2013

Vyšlo další číslo časopisu ARCUS   č.155 . Již máme také termíny rekondičních pobytů na Montanii v Jizerských horách a v Karlových Varech. Mezinárodní onkologický kongres ve Znojmě bude od 3.10. do 4.10.2014. První benefiční akce v roce 2014 se uskuteční V kulturním centru v Mohelnici 19.4.2014 od 18 hod. s Láďou Křížkem a kapelou Herrgott.

Mikulášká zábava 30.11.2013 Kulturní dům Loštice

V Losticích se uskutečnila Mikulášská zábava na podporu vzdělávacích programů onkologických pacientů. V programu vystoupil Zlatý slavík 2012 a Stříbrný slavík 2013 Tomáš Klus a kapela Herrgott.

videoukázka z akce

30.11.2013

sponzoři benefiční akce 30.11.2013

článek z benefiční akce

Rekondiční pobyt pro onkologické pacienty 5.11.-15.11.2013

Ve dnech 5.11.-15.11.2013 proběhl rekondiční pobyt pro onkologické pacienty v Karlových Varech. V rámci tohoto pobytu se uskutečnil také Mezinárodní onkologický kongres ve dnech 8.11. -10.11.2013  –  program MOK 2013 Karlovy Vary a foto MOK 2013 Karlovy Vary

Mezinárodní onkologický kongres Znojmo 2013

Ve dnech 4.10.- 5.10.2013 proběhl již tradičně ve Znojmě v Louckém klášteře  další Mezinárodní onkologický kongres v Louckém klášteře ve Znojmě viz program MOK 2013 Znojmo  a  foto z kongresu

Nová poradna pro rodiny s rakovinou v Prostějově

Občanské sdružení ARCUS – ONKO CENTRUM otevírá od 4.9.2013 v Prostějově novou poradnu pro rodiny s rakovinou, díky podpoře senátorky Boženy Sekaninové. Poradnu najdete přímo v její regionální senátorské kanceláři na adrese: Prostějov,Rostislavova 5.

Poslání a cíl poradny směřuje k tomu, aby lidé v nepříznivé životní situaci (především onkologicky nemocní klienti, jejich rodinní příslušníci aj.) mohli žít co nejlépe běžným způsobem života a dostalo se jim základních potřebných informací, které slouží k řešení jejich situace. Tato poradna vzniká v  rámci projektu „Nejste sami“, který je zaměřen na pomoc rodinám, jež mají sociální problémy spojené s rakovinou. V poradně se klienti dozví o možnostech pomoci v sociální oblasti a možnostech následné péče apod. Touto poradnou nabídneme nové služby v regionu s lepší dostupností pro seniory. Klientům pomůžeme zlepšením sociální situace zapojit se zpět do normálního života.

Každou středu od 8 hod. do 12 hod. a od 12,30 hod. 16,30 hod. bude Bc.Hana Šopíková poskytovat poradenství zdarma a v ostatní dny dle telefonické domluvy na čísle : 606 076 063 nebo e-mailem na hana.sopikova.arcus@email.cz

 

Benefiční akce Rockové léto 20.7.2013 areál Olše, ČERVENKA

rockové léto 2013HANAweb90x90spot

Areaál Olše a TJ Sokol Červenka-foto Lukáš NosekLogo Lukáš Nosek

foto Vladimír Vařeka

sponzoři benefiční akce 20.7.2013

Přečtěte si zajímavý článek Pralelní export léčiv o důsledcích příliš nízkých cen léků v ČR – o vývozu léků do zahraničí, přičemž se projevuje jejich nedostatek pro české pacienty.Jedná se paralelní import neboli souběžný dovoz léků (fakticky to pro ČR znamená vývoz), který je zaručen evropskou směrnicí a pokud český Parlament nepřijme zvláštní legislativní opatření (které přijali např. Slovenská republika nebo Estonsko a uvažují o nich další státy), bude tento problém pokračovat a vzhledem ke stále se snižujícím cenám léků se bude pravděpodobně i zvyšovat.

Časopis ARCUS č.154

Speciální protonová léčba

zprávy z protonového centra: Dana má nádor u mozku  ,  Odchod zaměstnanců centra od VZP

Rekondiční pobyt Montanie – Jizerské hory 14.5.-21.5.2013

Pobytu se účastnili onkologičtí pacienti s rodinnými příslušníky z celé ČR. Podívejte se na foto z pobytu. Protržená přehrada.

8.4.2013 od 13 hod. do 17 hod. Horní náměstí Olomouc –  Světový den zdraví

foto a videa z akce

SVETOVY_DEN_ZDRAVI_Olomouc_018 V.Vařeka SVETOVY_DEN_ZDRAVI_Olomouc_016

Benefiční akce  Rockové velikonoce dne 30.3.2013 proběhla od 18 hod v Záložně v Litovli na podporu pacientských onkologických programů blíže BENEFIČNÍ AKCE – Litovel 2013.

Dne 29.3.2013 od 12,30 hod. na ČT 1 v pořadu Sama doma  vystoupila  Jana Koželská na onkologické téma.

Ct1_Ostrava_020  Ct1_Ostrava_002  Ct1_Ostrava_013

         foto ze studia              pořad Sama doma

Smutné události

Dne 30.3.2013 zemřela Anna Kubová z Mašovic, která nám pomáhala od vzniku v ARCUS – OC ve Znojmě. Bude stále v našich srdcích.

Anna Kubová       osobnost-dusek_pavel1

Zemřel Ing.Pavel Dušek iniciátor a ispirátor hnutí osob se zdravotním postožením, spojovatel lidí.

Chladivé čapky nová pomoc pacientům, kteří podstupují chemoterapii

Od 14.3. do 24.3. 2013 proběhl rekondiční pobyt v Karlových Varech.

foto Karlovy Vary jaro 2013

Dne 20.3.2013 od 16 hod.Praha – přednáška Jak se (ne)otrávit – o nevhodných kombinacích potravin, způsobech úpravy a nevhodných účincích na organizmus

Hlídač koulí  pro chytré telefony  O nádorech varlat se moc nemluví a přitom by muži od 15 do 40 let měli být o tomto informováni. Blíže na www.hlidackouli.cz

hlas pro život   – hlasujte pro podporu tohoto špičkového  centra na světě pro léčbu rakoviny

Seminář 26.2.2013 „Realizované projekty v česko-polském příhraničí Olomouckého kraje a příprava budoucího programového období 2014-2020“. Článek o semináři je na stránkách kraje http://www.kr-olomoucky.cz/olomoucky-kraj-usporadal-seminar-k-preshranicni-spolupraci-s-polskem-aktuality-1648.html a bude také v březnovém vydání Měsíčníku Olomoucký kraj.

seminar 26.2.2013 kraj 2seminar 26.2.2013 kraj 3seminář 26.2.2013 kraj


Comments & Responses

Napsat komentář