Aktuality a akce 2018

Nový portál Hvězdy Andělům se bude spouštět 28.5.2018 během prvního ročníku charitativního koncertu Hvězdy Andělům. Pozvánka na koncert, kde je možno zakoupit vstupenku.

http://www.fidlovacka.cz/repertoar/hrajeme-na-fidlovacce/Hvezdy-andelum_49.html

https://www.facebook.com/events/168128350573305/

Doporučený postup č. 02/2018, který vydalo MPSV ČR, je kodexem chování ve smyslu článku 40 obecného Nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR pro potřeby výkonu sociální politiky. Tento metodický postup je určen pro poskytovatele sociálních služeb, pověřené osoby, sociální pracovníky, pracovníky obecních úřadů obcí, krajských úřadů, ale také některých útvarů MPSV ČR. Metodický pokyn by měl ulehčit implementaci a aplikaci Nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů č. 2016/679. Měl by pomoci při aplikaci jednotlivých zásad ochrany osobních údajů, upravených Nařízením GDPR v prostředí sociálních služeb. Materiál se věnuje výkladu právní úpravy ochrany osobních údajů a měl by pomoci zjednodušit zavedení Nařízení GDPR do praxe. Informaci nám poskytl Mgr. Václav Krása z NRZP ČR.

• Doporučený postup v rámci aplikace GDPR v sociálních službách (doc)
http://www.nrzp.cz/images/docs/doporuceny_postup_02_2018_gdpr.doc

Dotazník zdravotní péče

Od 1. 2. 2018 do 31. 8. 2018 mají pacienti v České republice opět možnost ovlivnit dění v českých nemocnicích a zdravotních pojišťovnách prostřednictvím 13. ročníku celostátního průzkumu bezpečnosti a spokojenosti hospitalizovaných pacientů, ambulantních pacientů a zaměstnanců nemocnic – Nejlepší nemocnice ČR 2018 (v roce 2017 se celostátního průzkumu zúčastnilo celkem 54 tis. hospitalizovaných pacientů, 33 tis. ambulantních pacientů a 7 tis. zaměstnanců českých nemocnic). Cílem průzkumu je postupné zlepšování kvality zdravotních služeb a péče v českých nemocnicích směrem k potřebám pacientů. Hlasovat můžete rovněž v celostátním průzkumu Zdravotní pojišťovna roku 2018, který má za cíl podpořit pozitivní komunikaci zdravotních pojišťoven s pojištěnci a zdravotnickými zařízeními (otázky zaměřené na hodnocení zdravotních pojišťoven z pohledu pojištěnců jsou součástí dotazníku pro hodnocení nemocnic).

Aktuální dotazník pro HOSPITALIZOVANÉ PACIENTY naleznete zde: http://www.hc-institute.org/cz/dotazniky/pacienti-hospitalizovani.html?_=1
Aktuální dotazník pro AMBULANTNÍ PACIENTY naleznete zde: http://www.hc-institute.org/cz/dotazniky/pacienti-ambulantni.html?_=1

Věříme, že využijete této možnosti, protože právě takovéto hlasování pacientů je důležité k vytváření tlaků na lepší kvalitu zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních.

11.4.2018 Olomouc Galerie Šantovka

V Galerii Šantovka naleznete také stánek ARCUS – onko centra, z.s.

https://www.stream.cz/adost/10023202-velke-nezavisle-testy-kohoutkove-vody

Další seminář na Krajském úřadu Olomouckého kraje se uskuteční 5.4.2018 od 9,00 do 13,00 hod. a hlavním tématem bude ošetření a péče o lymfedém. Registrace na jana.kozelska.arcus@email.cz.

Brožura o biologické léčbě  – vydala pro pacienty i lékaře Akademie pacientských organizací.

Lékový průvodce vydal brožuru „Léky pod kontrolou“- je to zcela základní i jednoduchý text pro pacienty (a nejen pro ně) na téma co jsou léky, jak se regulují, co ovlivňuje dostupnost léku, pacientské desatero apod.

Dne 2.2.2018 se konal od 9,00 do 13,00 hod. seminář na Krajském úřadu Olomouckého kraje ke Světovému dni proti rakovině. V programu vystoupila Jana Koželská, předsedkyně ARCUS – onko centra, z.s. , Mgr. Veronika Švecová, Ph.D., vedoucí poradny NRZP ČR Olomouc a další. Tématem  byla i nová dávka nemocenského pojištění, která bude zavedena od 1.6. 2018 : „Dlouhodobé ošetřovné a příspěvek na péči„.

2.2.Olomouc17

2.2.Olomouc15

2.2.0lomouc23

 

 

 

 

 

Registrace na seminář „Světový den proti rakovině“ 2.2.2018 je na jana.kozelska.arcus@email.cz.

Jana Koželská podepsala první z ČR  Pařížskou chartu proti rakovině 3.2.2000 na Pařížské radnici.

Světový den proti rakovině 4.2.2018

Jana Koželská se vyjádřila k hladovce pana Pomeje :

Bezplatnou online poradnu „klinická hodnocení“, která Vám pomůže zjistit, zda jsou v České republice evidovány klinické studie zaměřené na Vaše onemocnění, naleznete na http://www.aifp.cz/cs/online-poradny/klinicka-hodnoceni/

V roce 2018 připravil Robert Zítko kurz o lymfě, který doporučujeme masérům, zdravotnickým pracovníkům, lidem, kteří mají problémy s lymfou i jejich rodinným příslušníkům:  informace lymfa 2018 Olomouc