Aktuality a akce 2023

Vzdělávací semináře v Karlových Varech

V Karlových Varech proběhlo několik odborných přednášek zaměřených na péči o onkologické pacienty. První z cyklu těchto inspirativních setkání se konala 17. 10. 2023 v kongresovém sále Sanatoria Kriváň v Karlových Varech. PhDr. Martin Kořán nás provedl tématem „Psychologická péče o onkologické pacienty“, přinášejíc nám cenné poznatky o významu psychologické podpory v procesu léčby.

Následně jsme měli možnost zhlédnout další zajímavou přednášku, která se konala 21. 10. 2023 v hotelu Concordia Karlovy Vary. MUDr. Dalibor Štambera se věnoval tématu „Vztah mezi lékařem a pacientem“, přiblížil nám klíčové aspekty komunikace a důležitost vzájemného porozumění v léčebném procesu.

Závěrečná přednáška cyklu proběhla dne 24. 10. 2023 v kongresovém sále hotelu Kriváň, kde přednášeli MUDr. Petr Polievka spolu s MUDr. Lucia Mansfeldová, která navíc v rámci semináře provedla odborné vyšetření kůže účastníkům semináře.

Jsme potěšeni, že jsme mohli přivítat tak významné osobnosti, a věříme, že jejich přednášky přispěly k obohacení našich znalostí a lepšímu porozumění komplexní péči o pacienty v onkologickém procesu.

Seminář proběhl v rámci Edukačního pacientského programu ONKO, který finančně podpořil Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením Úřadu vlády ČR.

Mezinárodní onkologický kongres Znojmo

Již tradičně tento rok pořádáme Mezinárodní onkologický kongres ve Znojmě, v Louckém klášteře ve dnech 5. 10. – 7. 10. 2023. Na kongrese bude přednášet řada předních odborníků jak českých, tak i zahraničních. Budete-li mít zájem účastnit se kongresu, tak na e-mail: Denisa.Varekova@seznam.cz nahlaste Vaše jméno, příjmení, titul, datum narození a pracovní odbornost.

Zde najdete ke stažení soubor PDF s podrobnostmi

Konference s podtitulem „Změny ve společnosti s dopadem na onkologicky nemocné a jejich blízké“ 

Konference, kterou pořádá Amelie, z.s. se uskuteční 8. listopadu 2023 od 9:00 do 16:00 hod v konferenčním Centru Greenpoint na Praze 10. Bližší informace o akci naleznete níže v tiskové zprávě.

Tisková zpráva ke stažení

Workshop GDPR ve zdravotnictví

Máte-li zájem účastnit se workshopu, přihlaste se na níže uvedeném odkazu:

https://www.pacientskaakademie.cz/cs/kalendar-akci/gdpr-ve-zdravotnictvi/

Světový den bezpečí pacientů 17. 9. 2023

17. září je Světovým dnem bezpečí pacientů a k této aktivitě Světové zdravotnické organizace se každoročně již od r. 2019 připojuje i společnost Roche.

Tématem letošní kampaně je „Zapojení pacientů do zajištění bezpečné péče“ s heslem „Pozdvihněte hlas pacientů“.

Cílem kampaně je zvýšit povědomí veřejnosti v oblasti kvality a bezpečí pacientů a upozornit na důležitost hlášení nežádoucích účinků, které se mohou vyskytnout po podání léčivého přípravku. Nezastupitelnou roli při hlášení nežádoucích účinků léčivého přípravku hraje sám pacient a pacientem se může stát kdokoliv z nás. Včasné upozornění na nežádoucí účinky umožňuje jejich včasné odhalení a možnost na ně předem reagovat.  Pomozte i vy učinit léky bezpečnější pro všechny!

Zajímá Vás více? Chcete vědět jak správně hlásit nežádoucí účinek léků? Pro více informací navštivte https://www.mojemedicina.cz/pruvodce-pacienta/hlaste-nezadouci-ucinky-leku.html

Rockové léto Červenka 15. 7. 2023

Předprodej vstupenek:

Vstupenku je nyní možné zakoupit v TIC Litovel a IC Olomouc na Horním náměstí. Cena vstupenky je 450,- Kč, cena poštovného 70,- Kč. Budete-li chtít vstupenky zaslat poštou, musíte zaplatit na účet spolku ARCUS – onko centrum, č. účtu: 2700226536/2010 (Fio Banka), VS: uveďte Vaše mobilní číslo, zpráva pro příjemce: uveďte Vaše jméno a příjmení. Adresu pro zaslání vstupenek pošlete na e-mail: Denisa.Varekova@seznam.cz nebo na mobil: 608 733 761.

Děti do 10-ti let mají vstup zdarma. Parkování zdarma. Stanovaní ze soboty na neděli zdarma.

Výtěžek z akce jde na pacientský onkologický program.

Audio pozvánka

Vzdělávací seminář 7. 6. 2023 v Harrachově

Seminář proběhne v rámci Edukačního pacientského programu ONKO, který finančně podporuje Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením Úřadu vlády ČR. Hlavním tématem semináře je „Péče o lymfedém s praktickou ukázkou a pomůckami pro onkologické pacienty“. Seminář zajistíme ve spolupráci a předními odborníky zabývající se onkologickou problematikou a povede ho Robert Zítko. Pacienti i veřejnost mohou získat základní informace v prevenci nádorových onemocnění, možnostech léčby a následné péče.

Světový den bez tabáku 31. května 2023

Světový den bez tabáku je každoroční událost, která se koná 31. května, a slouží jako připomínka škodlivých účinků kouření tabáku a propagace zdravého životního stylu. Tento den je věnován osvětě a informování veřejnosti o negativních dopadech tabákového kouře na lidské zdraví a výzvě k odvykání od kouření. Kouření tabáku je jednou z hlavních příčin předčasného úmrtí a zdravotních problémů po celém světě. Obsahuje tisíce toxických chemikálií, které způsobují vážné nemoci, včetně rakoviny, srdečních onemocnění, plicních chorob a mnoha dalších. Motto letošního Světového dne bez tabáku zní: „Pěstujte potraviny, ne tabák.“ Toto motto klade důraz na nevýhody pěstování tabáku a výhody přechodu na udržitelnější plodiny pro farmáře, komunity, ekonomiky, životní prostředí a celý svět. 

Více informací ke Světovému dni bez tabáku 2023 naleznete na webových stránkách WHO (Světové zdravotnické organizace): https://www.who.int/…023

MZČR k tomuto dni uspořádalo tiskovou konferenci, která je přístupná na webových stránkách ministerstva zdravotnictví: https://www.mzcr.cz/…23/

Více info ve formátu MS Word

Změny na kůži neignorujte. Běžte na prohlídku zdarma do stanu ČPZP

Lidé opět budou mít možnost nechat si zdarma vyšetřit kůži ve stanu České průmyslové zdravotní pojišťovny. Roadshow Spolu proti melanomu odstartovala na Horním náměstí v Opavě v pondělí 15. května. Uskuteční se postupně v 15 městech České republiky, kde odborníci zkontrolují zájemcům pigmentová znaménka ve speciálním stanu. Vždy v době od 10 do 17 hodin. Poslední příležitost k vyšetření bude ve čtvrtek 8. června v Ostravě před obchodním centrem Nová Karolína.

Na této roadshow se koná Edukace prevence – „Ruce na prsa“. V níže uvedených dnech proběhne edukace veřejnosti v oblasti samovyšetření prsu našimi dobrovolníky a to formou názorné ukázky na fantomu, konzultace a doporučení. Naši členové spolku se zapojují do této akce pojišťovny prostřednictvím Dialogu Jessenius. Budeme poskytovat informace na těchto místech:

TermínMísto
17. 5. 2023Přerov, náměstí T. G. Masaryka
18. 5. 2023Olomouc, Dolní náměstí
29. 5. 2023Znojmo, Horní náměstí
31. 5. 2023Pardubice, Pernštýnské náměstí
1. 6. 2023Hradec Králové, Masarykovo náměstí

Bližší informace a další místa, kde akce probíhá můžete zjistit v následujícím odkazu: https://www.cpzp.cz/zmeny-na-kuzi-neignorujte-bezte-na-prohlidkuzdarma-do-stanu-cpzp

Smyslem akce, kterou pořádá Česká průmyslová zdravotní pojišťovna ve spolupráci s dermatology, je upozornit na nebezpečí zvyšujícího se výskytu melanomu a na nutnost prevence. Nedílnou součástí této roadshow je doprovodný program v oblasti zdravého životního stylu. „Lidé si budou moci například změřit množství tukové a svalové tkáně v těle nebo provést samovyšetření prsou a varlat na silikonovém modelu. Rovněž si budou moci nechat odborně poradit, jak se chránit před sluncem.

Zhoubný melanom je nejnebezpečnějším druhem rakoviny kůže. Začíná relativně brzy metastázovat do dalších částí a orgánů lidského těla. Odhalit nemoc včas je proto velice důležité. Ve stanu ČPZP vyšetří lékaři bezplatně každého zájemce bez ohledu na to, u které zdravotní pojišťovny je registrován. Preventivně vzdělávací program Spolu proti melanomu se poprvé uskutečnil v roce 2016 a pokaždé se těší velkému zájmu veřejnosti. V rámci této roadshow dosud vyšetřili lékaři celkem 31 886 pacientů v 65 městech a 1 868 občanů odeslali k dalšímu vyšetření. Z toho jen při loňské akci byl podezřelý nález zachycen u 399 pacientů, tedy u více než šesti procent vyšetřených. Další informace najdete na www.spoluprotimelanomu.cz.

Celostátní projekt „Nejlepší nemocnice ČR 2023“

HealthCare Institute je nezisková organizace, která napomáhá postupně zvyšovat bezpečnost a kvalitu českého zdravotnictví. Snaží se diskutovat s vrcholovým manage-mentem a zřizovateli nemocnic o nasazování nových manažerských přístupů, obvyklých v západní EU a USA.

Od 1. 2. 2023 je zahájen 18. ročník celostátního projektu „Nemocnice ČR 2023“, který je zaměřen na sledování bezpečnosti a spokojenosti pacientů a zaměstnanců v českých nemocnicích. Tento celostátní projekt má za cíl oceňovat nemocnice pozitivně vnímané v očích pacientů a zaměstnanců a je zaměřen na bezpečnost a spokojenost v nemocnicích.

V rámci projektu „Nemocnice ČR 2023“ máte možnost vyjádřit se k Vašim případným zkušenostem s pobytem v českých nemocnicích.

Hlasování probíhá od 1. února do 31. srpna.

Pokud jste v roce 2023 byli pacientem některé z českých nemocnic, pomozte nám prosím tuto nemocnici ohodnotit vyplněním jednoho z následujících anonymních dotazníků:

HOSPITALIZOVANÍ PACIENTI: http://www.hc-institute.org/cz/dotazniky/pacienti-hospitalizovani.html?_=41

AMBULANTNÍ PACIENTI: http://www.hc-institute.org/cz/dotazniky/pacienti-ambulantni.html?_=41

Výsledky 18. ročníku celostátního průzkumu Nemocnice ČR 2023 budou představeny na konci listopadu v rámci odborné konference Efektivní nemocnice 2023, kterou realizuje organizace HealthCare Institute o.p.s.

Světový den zdraví 2023

Dne 7. dubna každoročně slavíme Světový den zdraví. Právě v tento den v Ženevě v roce 1948 vznikla Světová zdravotnická organizace (WHO). Letošním mottem je „Zdraví pro všechny“ (Health For All).

Článek ke Světovému dni zdraví

Plakát ke Světovému dni zdraví 2023

Seminář k projektu „Nejde jen o prsa…“

Dne 21. března 2023 proběhl v Praze seminář, kterého se z našeho spolku zúčastnily 4 dobrovolnice. Tyto dobrovolnice získaly Osvědčení a mohou tak ukazovat metodu samovyšetření prsu na našich akcích.

Program semináře

Seminář ke Světovému dni proti rakovině

Dne 1. února 2023 proběhl v Praze v budově IBC seminář ke Světovému dni proti rakovině, který zorganizoval spolek ARCUS – onko centrum, z.s. Seminář proběhl v rámci Edukačního pacientského programu ONKO, který finančně podporuje Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením Úřadu vlády ČR.

Pozvánka na seminář 1. 2. 2023

Tisková zpráva ze dne 1. 2. 2023

Fotografie ze semináře: https://arcus-oc.rajce.idnes.cz/2023_seminar_ke_Svetovemu_dni_proti_rakovine_1.2.2023/