Aktuality a akce 2020

 

Na Helpnetu.cz se objevila informace od spolku Amélie o dopadu zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2020. Informaci naleznete na odkaze: https://www.helpnet.cz/aktualne/dvoji-past-statu-pri-navratu-do-zamestnani.
Tato informace není správná a přesná, protože situace v úhradě zdravotního pojištění je jiná, než je uváděno v článku.
Zaměstnanec, za kterého stát platí zdravotní pojištění, nedoplácí při nižším pracovním úvazku do výše minimálního zdravotního pojištění – viz následující informace ze stránek VZP ČR:
Pro koho neplatí povinnost dodržet minimální vyměřovací základ?
Míň může platit např. zaměstnanec, za které zároveň platí pojistné stát, nebo je zároveň OSVČ a jako OSVČ platí z minimálního vyměřovacího základu.
Minimální vyměřovací základ není určen pro zaměstnance, který je po celý kalendářní měsíc:
• osobou, za kterou platí pojistné i stát (https://www.vzp.cz/platci/informace/stat)
• osobou s těžkým tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením, která je držitelem průkaz ZTP nebo ZTP/P podle zvláštního právního předpisu
• osobou, která dosáhla věku potřebného pro nárok na starobní důchod, avšak nesplňuje další podmínky pro jeho přiznání
• osobou, která celodenně, osobně a řádně pečuje alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku. Podmínka osobní a celodenní péče se posuzuje stejně jako u obdobné kategorie, za kterou platí pojistné stát (zvláštní případy, kategorie L). Nedodržet pravidlo o minimálním vyměřovacím základu je však možno pouze u zaměstnance, který je otcem nebo matkou dítěte, případně osobou, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů (vždy jen jedna osoba).
• osobou, která současně vedle zaměstnání vykonává samostatnou výdělečnou činnost a odvádí z ní měsíčně zálohy na pojistné vypočtené alespoň z minimálního vyměřovacího základu.

Vyměřovacím základem u takového zaměstnance je pak jeho skutečný příjem.
To znamená, že všechny osoby, za které platí zdravotní pojištění stát, platí zdravotní pojištění pouze ze svých skutečných příjmů a nikoliv z fiktivního příjmu minimální mzdy. Měli by to znát personální pracovníci a mzdové účetní. Pokud by se někomu stalo, že je mu ze mzdy odváděno vyšší zdravotní pojištění, než je stanovené procento z příjmů, tak je nezbytné, abyste se okamžitě ozvali. Pouze v případě, kdy je osoba invalidní v I. a II. stupni a nepobírá invalidní důchod, je zdravotní pojištění dopláceno do výše minimálního zdravotního pojištění.

Vážení přátelé, domníváme se, že většina personalistů to dělá dobře, ale vzhledem k uveřejněné informaci, znovu tento problém vysvětlujeme. To znamená, že se nemusíte bát pracovat na nižší úvazky s tím, že by Vám bylo dopočítáváno zdravotní pojištění. Důkladně jsme vše ověřili, skutečně tomu tak není a zdravotní pojištění se platí pouze ve stanoveném procentu ze skutečných příjmů.
Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

loukaext

 Ve dnech 2.10. -3.10. 2020 proběhne 15.ročník Mezinárodního onkologického kongresu ve Znojmě v Louckém klášteře.  Kongres opět bude akreditovaný pro lékaře a pracovníky ve zdravotnictví. Program bude vhodný i pro onkologické pacienty.

 

 

imageresize

 

Dne 13.2.2020 nás opustila Marie Laniková, předsedkyně ISIS Opava, s kterou jste se měli možnost setkat také na akcích ARCUS – onko centra,z.s.

 

 

 

 

Dne 7.2.2020 proběhlo poslední rozloučení ve 13,30 hod. v katedrále sv. Václava v Olomouci. Parte Ve čtvrtek 30.1.2020 zemřel uznávaný pneumolog, přednosta Kliniky plicních nemocí a tuberkulózy FN a LF UP Olomouc Prof. MUDr. Vítězslav Kolek DrSc. Přednášel opakovaně také na akcích ARCUS – onko centra,z.s. a organizoval skvělé akce. Bude nám všem chybět.

Na podzim roku 2018 se  poštěstilo strávit den s panem profesorem v Olomouci a Litovelském Pomoraví při natáčení jeho portrétu pro Astma.cz. Zvukařem byl Pavel Kovařík, který již také není mezi námi.   https://www.youtube.com/watch?v=dsHG3vhojM4

Dne 30. dubna 2020 proběhne v Olomouci Krajské shromáždění NRZP Olomouckého kraje s přednáškou pana předsedy Mgr. Krásy na téma: „Nezbytné legislativní změny v posuzování nároků OZP“.

Dne 4.2.2020 proběhl v Praze v IBC seminář ke „Světovému dni proti rakovině“ v rámci Edukačního pacientského programu ONKO, který finančně podporuje Úřad vlády ČR a Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením. Pozvánka na seminář 4.2.2020 PrahaTisková zpráva 4.2.2020 Světový den proti rakovině Praha

yu86yj

IMG-20200212-WA0028 IMG-20200212-WA0019

 

 

 

Další připravované semináře budou v  Karlových Varech, v Olomouci, ve Znojmě a v Kutné Hoře.

Dne 16.1.2020 se Jana Koželská zúčastnila 1.setkání pracovní skupiny ke KPVP v roce 2020 v RCO v Olomouci, které vedl hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk. Od 20.1.2020 je zahájen sběr nominací na Cenu hejtmana za práci ve prospěch osob se zdravotním postižením za rok 2019.

Dne 10.1.2020 se konalo jednání Předsednictva NRZP ČR v Praze, které vedl Mgr. Václav Krása a Jana Koželská se zúčastnila jako členka předsednictva.

Dne 3.1.2020 se konalo zasedání výboru NRZP Olomouckého kraje v RCO, které vedla Jana Koželská, předsedkyně NRZP Olomouckého kraje.

Hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk  jmenoval Janu Koželskou místopředsedkyní Pracovní skupiny k problematice Krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením.

 

zplnomocnění hejtman