O nás

ARCUS – ONKO CENTRUM bylo založeno v roce 1993 jako  profesionální pacientské sdružení s celorepublikovou působností se zaměřením na pomoc onkologickým pacientům a jejich rodinám zvládnout těžké okamžiky. OD 1.1.2014 jsme registrováni jako spolek.

Pomáháme těm, keří to nejvíce potřebují. Pomoc neomezujeme jenom na děti a rodiny s dětmi. Pomáháme i osamělým rodičům, kteří v důsledku onemocnění nemohou pečovat o své děti. Zakládající členkou a předsedkyní představenstva je Jana Koželská, nositelka Ceny Olgy Havlové, signatářka Pařížské charty proti rakovině. Sama si prošla  léčbou zhoubného nádorového onemocnění, které také postihlo její dceru, maminku i babičku.
ARCUS – ONKO CENTRUM pokrývá potřeby onkologických pacientů napříč spektrem onkologických diagnóz a zároveň respektuje specifické potřeby onkologických pacientů dané typem jejich nádorového onemocnění.
Zaměřujeme se hlavně na informační, vzdělávací a publikační činnost v této oblasti. Pomáháme návštěvníkům s jejich dotazy a radami, jak vyřešit problémy spojené s jejich onemocněním a po léčbě. V rámci prevence informujeme také na akcích širokou veřejnost.
Již několik let pořádáme rekondiční pobyty po České republice a ozdravné pobyty v zahraničí (Švýcarsko, Chorvatsko, Francie, Slovensko, Řecko).
Sdružení má na svém kontě realizaci četných projektů a aktivit z oblasti zdravotních a sociálních programů, preventivních programů (Kvítky života, ozdravné a rekondiční pobyty v ČR i zahraničí)nebo pravidelných vzdělávacích programů a seminářů nejen pro onkologické pacienty, ale i pro širokou veřejnost. ARCUS – ONKO CENTRUM se věnuje mezinárodní spolupráci, komunikaci se zahraničními pacientskými organizacemi nebo účasti na významných mezinárodních akcích (Světový summit proti rakovině v Paříži, Světové konference o rakovině prsu, karcinomu prostaty apod). Sdružení spolupracuje na vybraných studiích, podílí se na benefičních akcích nebo veřejných sbírkách ve prospěch onkologických programů pomoci.
Známé jsou také naše již tradiční Mezinárodní onkologické kongresy v Louckém klášteře ve Znojmě, kterých se účastní samotní onkologičtí pacienty. Kongresy jsou akreditované pro lékaře i střední zdravotnický personál a přednášejícími jsou uznávané osobnosti z „onkologického světa“. V roce 2013 jsme uspořádali také první onkologický kongres v Karlových Varech.

 


Comments & Responses

Napsat komentář