ARCUS - ONKO CENTRUM - Homepage

 

Spolu proti rakovině - dárcovské SMS

Občanské sdružení ARCUS - ONKO CENTRUM

ARCUS - ONKO CENTRUM je profesionální pacientské sdružení s celorepublikovou působností. Bylo založeno v roce 1993. Pomáhá onkologickým pacientům a jejich rodinám zvládnout těžké okamžiky a nabízí pomocnou ruku, konzultace, poradenství a další užitečné služby. V současné době má ARCUS – ONKO CENTRUM přes tisíc členů. Zakládající členkou a předsedkyní představenstva je Jana Koželská, nositelka Ceny Olgy Havlové, signatářka Pařížské charty proti rakovině.

Sdružení má na svém kontě realizaci četných projektů a aktivit z oblasti zdravotních a sociálních programů, preventivních programů (Kvítky života, ozdravné a rekondiční pobyty v ČR i zahraničí, cvičení jógy) nebo pravidelných vzdělávacích programů a seminářů nejen pro onkologické pacienty, ale i pro širokou veřejnost. ARCUS – ONKO CENTRUM se věnuje mezinárodní spolupráci, komunikaci se zahraničními pacientskými organizacemi, spolupráci s Europa Donna nebo účasti na významných mezinárodních akcích (Světový summit proti rakovině v Paříži, Světové konference o rakovině prsu, karcinomu prostaty apod). Sdružení spolupracuje na vybraných studiích, podílí se na benefičních akcích nebo veřejných sbírkách ve prospěch onkologických zařízení.

ARCUS – ONKO CENTRUM pokrývá potřeby onkologických pacientů napříč spektrem onkologických diagnóz a zároveň respektuje specifické potřeby onkologických pacientů dané typem jejich nádorového onemocnění.

Zaměřuje se hlavně na informační, vzdělávací a publikační činnost v této oblasti.

Již několik let pořádáme rekondiční pobyty po České republice a ozdravné pobyty v zahraničí (Řecko, Švýcarsko, Chorvatsko, Itálie, Slovensko, Francie).

Škoda, že již nemůžeme nadále pomáhat návštěvníkům s jejich dotazy, které byly nejčastější na sociální nároky, pomůcky, lázně apod. Zajišťovali jsme provoz onkologické linky Život bez únavy. V roce 2009 jsme také z finančních důvodů museli ukončit provoz Centra technické pomoci, kde jsme vydávali pomůcky pro ženy po ablaci mammy.

Novinky v léčbě

Zajímavé odkazy

Mezinárodní onkologický kongres "Onkologie otevřeně" Znojmo 2008. Záštitu nad Mezinárodním onkologickým kongresem ve Znojmě převzal Miloslav Vlček, předseda poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
V rámci tohoto kongresu ARCUS - ONKO CENTRUM oslaví 15 let své činnosti.
Více informací na www.onkongres.cz

 

bumbarisparis - otevřený boj s rakovinouStránky o boji proti rakovině a projektu Bumbaris Paris

 

trombocytopenieProjekt www.trombocytopenie.cz pomáhá v edukaci lidí s tímto onemocněním. Spolupracují na něm přední odborníci z hematologických center ČR.

 

1. celostátní onkologické fórum1. celostátní onkologické fórum