Důležité kontakty

Jana Koželská

Jana Koželská

předsedkyně představenstva a ředitelkaARCUS – ONKO CENTRUM SÍDLO

Adresa: Ješov 24
783 24 Slavětín

www.jesov.ezin.cz
Bankovní spojení: GE Money Bank
číslo účtu: 264503824/0600
Předsedkyně představenstva: Jana Koželská
Webové stránky: http://www.arcus-oc.org

Znak Česká Lípa

ARCUS – ONKO CENTRUM
INFORMAČNÍ MÍSTO ČESKÁ LÍPA

Informační místo v České Lípě omezuje svoji činnost. Z důvodu úmrtí paní Ilsy Pliczkové, která v tomto centru pracovala od jeho počátku, jsme dojednali nový výdej pomůcek ve Zdravotnických pomůckách na křižovatce v Moskevské ulici. Do této výdeny jsme předali většinu pomůcek, které jsme měli v našem onkologickém centru ARCUS. Ženám jsme tak zajistili kvalitní náhradu výdejního místa. V prostorách ARCUS – OC bude nadále zachován sklad a archív dokladů od jeho počátku činnosti od roku 1993. Úhrady členských příspěvků přijímáme pouze formou platby na účet.
Také děkujeme za roznášku časopisu po České Lípě našim členům panu M. Levému z České Lípy.

Znak Znojmo

ARCUS – ONKO CENTRUM
INFORMAČNÍ MÍSTO ZNOJMO

Adresa: Nemocnice Znojmo p.o.
MUDr. Jana Janského 11
669 02 Znojmo
Kontaktní jméno: Jarmila Ducká
mobil: 728 916 783 (9.00 – 12.00 a 14.00 – 19.00)
Kontaktní jméno: Marie Čechová
mobil: 604 967 949 (16.00 – 18.00)
Telefon/fax: 515 215 515
E-mail: arcus@nemzn.cz
Webové stránky: http://www.arcus-oc.org
Hodiny pro veřejnost: úterý 14.00 až 17.00

Znak Olomouc

ARCUS – ONKO CENTRUM
INFORMAČNÍ MÍSTO OLOMOUC

Adresa: Ješov 24
783 24 Slavětín
Kontaktní jméno: Vladimír Vařeka
mobil: 603 218 858 nebo e-mail varekajesov@email.cz.
Kontaktní jméno: Jana Koželská - předsedkyně představenstva
mobil: 603 533 288 nebo e-mail jana.kozelska.arcus@email.cz
Webové stránky: http://www.arcus-oc.org