Novinky v léčbě

Perorální chemoterapie – nová možnost v léčbě onkologických onemocnění

Stanovení onkologické diagnózy je pro pacienty šokem a znamená velkou psychickou zátěž pro ně i jejich okolí. Dochází k radikální změně v jejich životě, čeká je náročná léčba a řada omezení v běžných každodenních aktivitách i rodinném a společenském životě.

Současná moderní medicína má při léčbě onkologických onemocnění k dispozici řadu léčebných postupů. K těm základním a nejdůležitějším patří operační řešení, radioterapie (ozařování) a chemoterapie. Některé typy nádorových onemocnění lze léčit za pomoci hormonální nebo biologické terapie. Nedílnou součástí léčby jsou i různé druhy podpůrné léčby vedoucí k omezení nepříjemných vedlejších účinků léků, průvodních komplikací nádorového onemocnění jako je např. anémie a také k posílení organizmu.

Při léčbě pokročilejších stádií nádorových onemocnění lékaři nejčastěji používají chemoterapii. Lék je obvykle pacientům aplikován do žíly ve formě infuze. Nitrožilní aplikace léku vyžaduje pobyt pacientů v nemocnici minimálně po dobu několika hodin, kdy je lék pacientům aplikován. V některých případech však musí pacienti strávit v nemocnici i více dnů. Tento fakt pro ně znamená značnou psychickou zátěž a stres, pro většinu z nich je nemocniční prostředí velmi deprimující.

V posledních letech přinesl pokrok do medicíny novou formu chemoterapie – perorální chemoterapii. Perorální chemoterapie přináší pacientům řadu výhod.

Je podávána ve formě pilulek nebo kapslí, které pacient zapije vodou. Vyhne se tak nitrožilní aplikaci léku, což je do určité míry invazivní metoda.
Lék užívá doma, což mu ušetří čas, který by při nitrožilní aplikaci chemoterapie musel strávit v nemocnici. Kromě úspory času se pacienti vyhnou stresujícímu pobytu v nemocnici. Právě možnost užívat lék doma považují pacienti za největší přednost perorální formy léčby. I v tomto případě však musí být jejich aktuální zdravotní stav a průběh léčby pod pravidelným lékařským dohledem.

Některé formy perorální chemoterapie jsou doprovázeny menšími vedlejšími účinky. To znamená, že někteří pacienti nemusí v průběhu léčby přerušit své pracovní aktivity, jsou soběstační, nejsou odkázáni na pomoc a podporu rodiny, nedostávají se do sociální izolace a jsou ekonomicky soběstační. Menší výskyt vedlejších účinků však neznamená, že by perororální chemoterapie žádné nepříjemné vedlejší účinky neměla. Každý pacient na léčbu reaguje individuálně a i míra vedlejších účinků se různí.

Všechny výše zmíněné přednosti perorální chemoterapie lze shrnout do pojmu "zlepšení kvality života". Právě snížení kvality života je pro onkologické pacienty ale i jejich rodinné příslušníky velmi zatěžujíci. Pacienti sami uvádějí, že onkologická léčba významně ovlivňuje řadu oblastí osobního života. Především jde o zásah do rodinných a partnerských vztahů, v průběhu léčby se mění vzhled pacientů - vypadávají jim vlasy, tzv. alopecie, otékají. Jsou mnohem více unavení, beze změn samozřejmě nezůstávají ani jejich pracovní a sociální aktivity, trávení volného času a v neposlední míře i sexuální život.

Právě řadu z těchto nepříjemných změn v životě onkologických pacientů může zmírnit nebo úplně eliminovat podávání perorální chemoterapie, obzvlášť je-li léčba použita v čase kdy pacienti jsou schopni vést aktivní život.

Pacienti, kteří mají zkušenost s perorální chemoterapií vysoce hodnotí především praktické aspekty léčby: tj. kratší pobyt v nemocnici, aktivní život, udržení zaměstnání. Významné jsou pro ně i fyziologické aspekty – eliminace problémů spojených s nitrožilní aplikací, psychologické – perorální terapii lépe akceptují nejen oni ale i jejich okolí a menší zásahy do kvality života.

V neposlední řadě je nutné zmínit i velký přínos orální chemoterapie pro ošetřující personál i zdravotnická zařízení včetně lékáren – jednoduše všem šetří čas, který by strávili přípravou a aplikací infuze a případně i hospitalizací pacienta. To jim samozřejmě poskytuje prostor věnovat se jinému pacientovi.

Příklady onemocnění, u nichž je perorální chemoterapie využívána:
Chronická myeloidní leukémie (CML) ......... Glivec®
Karcinom prsu/bronchogenní karcinom ..... Navelbine® Oral
karcinom tlustého střeva ...................... Xeloda®

Zpět na úvodní stránku