Linka proti bolesti

Linka proti bolesti

Tel.: 224 435 587

Určení: Chronická bolest je léčitelná a její účinná léčba umožňuje pacientům žít plnohodnotnější život.
Pokud bolest není dostatečně léčena, volejte Linku proti bolesti. Odborní pracovníci centra pro léčbu a výzkum bolestivých stavů pražské Fakultní nemocnice v Motole Vám pomohou nalézt cestu ke správné léčbě bolesti
Telefon: 224 435 587
Poradenské hodiny: pondělí - pátek, 14.00 - 19.00 hod.
Webové stránky: http://www.linkaprotibolesti.cz
Podpora projektu: Projekt Linky proti bolesti podporuje Společnost pro studium a léčbu bolesti České lékařské společnosti J. E. Purkyně a občanské sdružení Projekt ALGOS.
Sponzor: Janssen-Cilag