Významná ocenění

Pařížská charta proti rakovině

Počátkem roku 2000 se na Pařížské radnici sešla více než stovka zástupců vlád, sdružení na obranu práv pacientů a organizací a podniků zapojených ve výzkumu rakoviny při příležitosti prvního Světového summitu proti rakovině. Své úsilí vymýtit tuto zákeřnou nemoc z naší planety stvrdili podepsáním Pařížské charty proti rakovině, která zahajuje první mezinárodní kampaň proti rakovině nového tisíciletí. jejím cílem je zlepšit léčbu a výzkum nádorových onemocnění všude ve světě a umožnit pacientům dobrou informovaností bojovat s nemocí.

Fotogalerie

Další ocenění

Lékařka Milena Wittnerová se dřívě věnovala i výzkumu vlivů karlovarských pramenů na vředové choroby. Za celoživotní zásluhy o rozvoj lázeňství ve Varech převzala cenu Sdružení léčebných lázní. Doktorka Milena Wittnerová má lví podíl na tom, že lázeňské domy v celé zemi už dvacet let léčí také onkologické pacienty.