ZNOJEMSKÁ REZOLUCE

My, účastníci semináře „Onkologická prevence, léčba a následná péče“, pořádaného ve Znojmě ve dnech 22. - 24. října 2004 pro onkologické pacienty, odbornou a laickou veřejnost, apelujeme na MZ ČR, aby připravilo legislativu, která by zajistila v nemocničních zařízeních kontrolu dodržování zásad prevence nádorových onemocnění při stravování onkologických pacientů tak, aby byl zachován princip komplexnosti onkologické terapie.

Dále se připojujeme k výzvě českých onkologických pacientů ze dne 7. května 2004 o následné psychosociální péči o onkologické pacienty.

V oblasti onkologické léčby podporujeme zavedení léčebných standardů. Zároveň však jsme pro individuální přístup ke každému pacientovi. V této oblasti vidíme důležitou roli revizních lékařů ZP, kteří na jedné straně sledují racionalitu léčby, na straně druhé hájí zájmy svých klientů. Požadujeme nastavení systému zdravotního pojištění tak, aby onkologickým pacientům nebránil v přístupu k léčbě, která pro ně může mít prokazatelný přínos.

Ve Znojmě, 23. října 2004

Zpět na "Tiskové centrum"