ZNOJEMSKÁ REZOLUCE 2006

Účastníci Mezinárodního onkologického kongresu pořádaného ARCUS – ONKO CENTREM ve spolupráci s Českou lékařskou komorou na téma „Onkologie otevřeně“ konaného ve Znojmě ve dnech 24. – 26.11.2006

  1. podporují v plném znění rezoluci Evropského parlamentu o rakovině prsu v Evropské unii (2002/2279(INI)),
  2. podporují ratifikaci Rámcové úmluvy o kontrole tabáku FTCT Českou Republikou,
  3. apelují na nutnost zahrnutí témat prevence a léčby onkologických onemocnění a propagace zdravého životního stylu do programové skladby veřejnoprávních médií – a to tak, aby se promítly ve všech žánrech tvorby – nejen ve zpravodajství a publicistice, ale o kvalitní dokumentární, zábavně-vzdělávací a dramatické tvorbě,
  4. vyzývají organizátory, aby neprodleně po skončení kongresu zahájili práci na přípravě dalšího ročníku v minimálně stejném rozsahu jak v letošním roce,
  5. zavazují se aktivně pracovat a vystupovat ve smyslu závěrů kongresu a to zejména v oblasti prevence onkologických onemocnění.

Ve Znojmě dne 25.11.2006

Jana Koželská
předsedkyně představenstva
ARCUS – ONKO CENTRUM

MUDr. Dalibor Štambera
prezident kongresu

Zpět na "Tiskové centrum"