ZNOJEMSKÁ REZOLUCE 2005

Účastníci celostátního odborného semináře s mezinárodní účastí, pořádaného ARCUS – ONKO CENTREM ve spolupráci s EUROPA DONNA ČR „Onkologická prevence, léčba a následná péče“, konaného ve Znojmě ve dnech 7.-9.10.2005.

  1. se připojují k Národnímu onkologickému programu, vyhlášenému Českou onkologickou společnosti, se kterými byli seznámeni v průběhu semináře,
  2. podporují v plném znění rezoluci Evropského parlamentu o rakovině prsu v Evropské unii (2002/2279(INI)),
  3. podporují ratifikaci Rámcové úmluvy o kontrole tabáku FTCT Českou Republikou,
  4. apelují na nutnost zahrnutí témat prevence a léčby onkologických onemocnění do programové skladby veřejnoprávních médií – a to tak, aby se promítly ve všech žánrech tvorby – nejen ve zpravodajství a publicistice, ale o kvalitní dokumentární, zábavně-vzdělávací a dramatické tvorbě.

Ve Znojmě dne 8.10.2005

Jana Koželská
předsedkyně představenstva
ARCUS – ONKO CENTRUM
a EUROPA DONNA ČR

MUDr. Dalibor Štambera
prezident semináře
náměstek ministryně zdravotnictví ČR

Zpět na "Tiskové centrum"