VÝZVA ONKOLOGICKÝCH PACIENTŮ

Děkujeme delegátům 4. evropské konference o karcinomu prsu konané v Hamburku, Federation of European Cancer Societies, Europa Donna a dalším zúčastněným organizacím Evropského společenství za významnou morální podporu.
I my se domníváme, že přetrvávající přezírání významu následné péče o onkologické pacienty v naší zemi vede k vážným morálním, sociálním a ekonomickým škodám.
My, onkologičtí pacienti České republiky vyzýváme Vládu ČR, ministra zdravotnictví, poslance a senátory Parlamentu ČR, zdravotníky, vědecké komunity a zdravotnický průmysl ke společné mobilizaci sil na zlepšení situace v oblasti prevence rakoviny a následné péče o onkologické pacienty.
K 25. 6. 2004 podepsáno 143 signatářů výzvy.

Pokud i Vy chcete podpořit naší výzvu, napište nám.
ARCUS – ONKO CENTRUM
nám. Osvobození 451
470 01 Česká Lípa
E-mail: info@arcus-oc.org

Vzor podpisové listiny si můžete stáhnout zde...
Prosíme, napište nám Vaše připomínky na e-mail: vyzva@arcus-oc.org. Děkujeme

Zpět na "Tiskové centrum"