Informace nejen pro pacienty

Novela vyhlášky

ARCUS – ONKO CENTRUM přivítalo novelu vyhlášky o úhradách léčiv, kterou schválilo Ministerstvo zdravotnictví ČR. Ta umožní léčbu karcinomu prsu přípravkem Herceptin z prostředků veřejného zdravotního pojištění i v časných stadiích nemoci. V dosud platné vyhlášce je lék zařazen jen pro léčbu pokročilého metastazujícího onemocnění. Podle onkologů přitom může včasné nasazení přípravku zcela vyléčit přibližně polovinu žen se zvlášť agresivním karcinomem prsu. Léčba Herceptinem, která je největším přínosem od zavedení hormonální léčby před více než deseti lety, by měla být dostupná již od 1. ledna 2007. Výrobce léku, firma Roche, se zavázala poskytovat pacientkám lék do konce letošního roku na vyžádání ošetřujícího lékaře bezplatně.

Komise schválila úhradu z pojištění už k 1. lednu u trastuzumabu ženám s HER2 genotypem v časném stadiu rakoviny prsu. Ministerstvo s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou vyjednalo s výrobcem výrazné snížení ceny tak, že se dostala na nejnižší úroveň v rámci EU. Zdravotním pojišťovnám zároveň stanovilo finanční limit na tento přípravek pro nové pacientky, který vychází z předpokládaného počtu nových případů.

Rakovinou prsu v České republice ročně onemocní téměř 6 000 žen. Počet těch, které postihne zvláště agresivní typ karcinomu a je pro ně vhodná léčba přípravkem Herceptin, se odhaduje na 520 ročně. Při léčbě Herceptinem se na polovinu sníží riziko návratu onemocnění ve formě metastáz, které již nelze většinou vyléčit.

Pacienti s pokročilým stádiem rakoviny tlustého střeva a konečníku

V České republice je každoročně 7500 nově diagnostikovaných případů rakoviny tlustého střeva a konečníku. Tímto počtem se Česká republika řadí na 2. místo ve světě. Zhruba 1700 pacientů s nově diagnostikovaným nádorem tlustého střeva přichází k lékaři pozdě a v těle už mají založeny nádorové metastázy. Těmto pacientům může moderní medicína prodloužit život v řádu měsíců. I tato doba je však mimořádně cenná nejen pro samotného pacienta, ale i pro jeho rodinu a přátele. Vedle chemoterapie je pro tyto pacienty dostupná biologická léčba. V 1. linii terapie je registrován lék Avastin. Ze 1700 pacientů s pokročilou formou rakoviny tlustého střeva a konečníku jej v České republice dostává pouze 260, z toho 160 pacientům je lék hrazen pojišťovnou a stovce pacientů hradí léčbu firma Roche.

Léčba Avastinem upravuje cévní poměry tak, že k nádoru mohou lépe pronikat protinádorové léky. Avastin se proto při zahájení léčby nepoužívá samostatně, ale vždy v kombinaci s jinými protinádorovými léky. Teprve po zmenšení nádoru se Avastin podává samostatně – v této pozdní fázi brání vytváření nových nádorových cév a tím i opětovnému růstu nádoru nebo rozvoji dalších metastáz. Účinnost Avastinu v kombinaci s protinádorovou chemoterapií byla ověřena v řadě klinických mezinárodních studií a je součástí protinádorové léčby.

Kontakt:
ARCUS – ONKO CENTRUM Jana Koželská – ředitelka, mobil: 603 533 288

Zpět na "Tiskové centrum"