Můj projev byl přerušen v polovině věty

PhDr. Martin Kořán, CSc., klinický psycholog

velmi se omlouvám všem, kteří viděli a slyšeli mé „ustřižené“ vyjádření v pořadu TV Nova „Střepiny“ na téma „Ozdravné pobyty onkologicky nemocných“ v neděli 30. května a nyní se pokusím uvést vše na pravou míru.

Když jsem byl ve středu 26. května požádán paní J. Koželskou, abych byl k dispozici médiím, ohledně výsledků mých zjištění o významu ozdravných pobytů onkologicky nemocných z psychologického hlediska, samozřejmě jsem souhlasil. A když mi ve čtvrtek 27. května v poledne zavolala paní redaktorka Peterková z Novy, že chce se mnou natočit rozhovor o objektivním zhodnocení významu ozdravných pobytů onkologicky nemocných v protikladu s předchozími emočně zabarvenými výroky těchto nemocných, které zazněly v TV Nova ve středu večer v úvodu Televizních novin, souhlasil jsem s natáčením v pátek odpoledne, aby se příspěvek mohl odvysílat v neděli večer. Tisková mluvčí Nemocnice Na Homolce mne varovala, že TV Nova není dostatečně seriozní medium a že určitě dojde k nějakému zkreslení a spíše mi doporučovala, abych se pokusil vymluvit a natáčení se nezúčastnil. Protože jsem se domníval, že na objektivních výsledcích mých zkoumání, které jsem zjišťoval v průběhu několika let na řadě ozdravných pobytů pro onkologicky nemocné a které jsem opakovaně předkládal na seminářích, pořádaných ARCUS - ONKO CENTREM, či na ozdravných pobytech a rovněž jsem ve zkrácené podobě otiskl v minulém Měsíčníku, není možno udělat žádnou chybu.

Průběh natáčení v pátek 28. května měl poměrně jednoduchý průběh. Paní redaktorka Peterková se z počátku tázala jaký je význam ozdravných pobytů z lékařského hlediska. Na to jsem jí odpověděl, že na tuto otázku nejsem kompetentní, to že by měl odpovídat nějaký lékař, nejlépe takový, který má zkušenosti s těmito ozdravnými pobyty. Poté se zeptala, jak probíhají ozdravné pobyty, jaký je význam těchto pobytů z psychologického hlediska a já velmi poctivě odpovídal, předkládal výsledky, grafy, můj příspěvek na loňském 8. evropském kongresu psychologie a toto vše bylo natáčeno. Asi po jedné hodině rozhovoru, o kterém jsem se domníval, že je poměrně seriozní a objektivně postihuje podstatu problému, totiž jak přispívají ozdravné pobyty onkologicky nemocných ke zkvalitňování jejich života, jak jim pomáhají získat psychickou stabilitu, vyrovnat se s nemocí, pozdvihovat sebevědomí, prostě naučit se žít se svou nemocí plnohodnotným životem. Některé z těchto mých myšlenek (týkající se zejména negativního prožívání onkologicky nemocných po prodělané léčbě) se v projevu paní redaktorky Peterkové objevily, rovněž i pohled na poster z Vídeňského kongresu.

Těsně před ukončením rozhovoru se mne paní redaktorka Peterková zeptala, zda podle mého mínění musí probíhat ozdravné pobyty v zahraničí. Já jsem na to odpověděl, že si nemyslím, že by to bylo úplně nezbytně nutné, aby ozdravné pobyty byly v zahraničí, ale že podle mého mínění jsou pobyty v Melchtalu důležité jednak nejčistším ovzduším a dále možností diferencovat chodeckou zátěž s převýšením až 1000 metrů v oblasti několika čtverečních kilometrů. Stejně tak je i důležitý pobyt u moře s jeho ovzduším, ozónem a možností střídání různých aktivit jak na suchu, ve vodě, při cvičení v tělocvičně či na terase hotelového komplexu. Dále jsem ještě hovořil o tom, že neexistuje systém následné péče a že tyto pobyty často suplují nezbytnou následnou psychosociální péči o tyto nemocné.

Pozorní diváci jistě postřehli, že můj projev byl přerušen v polovině věty, protože paní redaktorka měla zřejmě připravenou koncepci své reportáže v duchu projevu pana profesora Dienstbiera o tom, že ozdravné pobyty v tuzemsku by měly naprosto srovnatelný výsledek. Proto použila pouze vytrženou část mé věty, která zcela zkreslila výsledný dojem, nehledě na to, že vše to, co bylo řečeno na zobjektivizování významu a užitečnosti ozdravných pobytů pro onkologicky nemocné, záměrně nepoužila. Tím došlo k výslednému zkreslení celého mého rozhovoru i mé práce ve prospěch onkologicky nemocných a já se ještě jednou omlouvám.

V Praze dne 3. června 2004

Zpět na "Tiskové centrum"