Sleduji kampaň proti ozdravným pobytům

MuDr. Milena Černá - ředitelka Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové podporuje zdravotnické programy svépomocných sdružení od počátku své existence. Dohoda s dárci, vždy vázaná na zdravotní hledisko a odpovědnost za výběr účastníků, nám umožnila realizovat ozdravné pobyty pro různé cílové skupiny. Přesvědčili jsme se například, jaký význam má pro děti vyrůstající na sídlištích průmyslových měst se znečištěným ovzduším pobyt byť na krátkou dobu dvou tří týdnů v přirozeném prostředí na mořském břehu nebo ve vysokých horách. Zlepšení celkového stavu bylo očividné. Lékaři, kteří sledovali laboratorní ukazatele imunity, nám předkládali studie velkého počtu zúčastněných dětí svědčící o objektivním zlepšení parametrů imunity, nehledě na profit psychologický. Jakmile jsme začali projekty s dětmi, které prodělaly onkologické onemocnění a protinádorovou terapii, přibyl ještě aspekt antistresový, neboť traumatizující zážitky z onemocnění a terapie člověka provázejí celý život. Opět jsme získali vyjádření službu konajících lékařů, svědčící o tom, že ozdravné pobyty považují za užitečné. Jsem lékařka a dříve jsem vždy z dáli s určitou skepsí hleděla na ozdravné pobyty. Pak jsem se zúčastnila lázeňských pobytů žen po ablaci prsu a z vlastního zájmu jsem navštívila klub pro ženy s onkologickými onemocněními v New Yorku. Dodnes velice lituji, že podobný klub, který zamýšlelo vybudovat občanské sdružení ARCUS - ONKO CENTRUM v České Lípě, se kvůli neporozumění a z finančních důvodů nerealizovalo. Ale budiž. Setkala jsem se také s ženami, které navštívily Švýcarsko.

Kdo tvrdí, že psychická pohoda nezvyšuje šanci na překonání onkologického onemocnění či jeho trvalých následků, neměl by snad ani léčit nemocné. Což není dost iatrogenních onemocnění způsobených arogantními lékaři a lhostejným zdravotnickým personálem? Je málo lidí, kteří se zotavují z traumatu nešetrného zacházení s nemocnými? Sleduji kampaň proti ozdravným pobytům financovaným z Fondu prevence Všeobecné zdravotní pojišťovny (tedy nikoliv z příjmů ze zdravotního pojištění) jen okrajově. Panu doktorovi Rathovi bych ráda vzkázala, že ten, kdo se ocitl mezi životem a smrtí, pohlíží na jeho běsné útoky s nadhledem. Bylo by však chybné, kdyby se s ním veřejnost ztotožnila a útočila na ty, kdo s sebou po zbytek života vláčejí trauma těžkých onemocnění.

V Praze dne 2. června 2004

Zpět na "Tiskové centrum"