Světový den proti rakovině a Den otevřených dveří

Světový den proti rakovině a Den otevřených dveří v sídle sdružení ARCUS – ONKO CENTRUM Ješov 24 u Litovle dne 4.února 2009.

Počátkem roku 2000 se na Pařížské radnici sešla více než stovka zástupců vlád, sdružení na ochranu práv pacientů, organizací a firem zapojených ve výzkumu rakoviny při příležitosti prvního Světového summitu proti rakovině. Své úsilí vymýtit tuto zákeřnou nemoc z naší planety stvrdili podepsáním Pařížské charty proti rakovině, která zahajuje první mezinárodní kampaň proti rakovině nového tisíciletí. Jejím cílem je zlepšit léčbu a výzkum nádorových onemocnění všude ve světě a umožnit pacientům dobrou informovaností bojovat s nemocí.Tento den byl vyhlášen světovým dnem proti rakovině. Předsedkyně představenstva občanského sdružení ARCUS - ONKO CENTRUM Jana Koželská, která se zúčastnila tohoto významného aktu před devíti lety v Paříži, seznamovala na Dni otevřených dveřích na Ješově všechny, kteří toto centrum přišli navštívit. V rámci tohoto dne bylo promítání filmů z činnosti sdružení, informace o programech v roce 2009 : o benefičních akcích, ozdravných pobytech a Mezinárodním onkologickém kongresu. Účastníci si mohli prohlédnout Pařížskou chartu v originále, která je jediná v ČR. Brali si zde i brožury pro pacienty a někteří si vyzkoušeli i přístrojovou lymfodrenáž. Akci také natáčela Česká televize. Mezi významnými hosty byli starostové měst a obcí. Přijel také například prim.MUDr. Jan .Grulich z onkologie z Litomyšle. Akce se také zúčastnili místní občané. Naše centrum si velmi váží všech, kteří pomáhají finančně či materiálně nebo prací našemu centru. Bez pomoci sponzorů naše činnost není možná a proto vítáme vaši pomoc. Bližší informace o programech pomoci a kontaktech na nás naleznete na www.arcus-oc.org nebo můžete zavolat na mobil 603 533 288.

Zpět na "Tiskové centrum"