Světový den proti rakovině - 4.únor 2010

Tisková zpráva 4.2.2010

Před desíti lety se na Pařížské radnici a následně pak v Prezidenstkém paláci sešla více než stovka zástupců vlád, sdružení na ochranu práv pacientů, organizací a firem zapojených ve výzkumu rakoviny při příležitosti prvního Světového summitu proti rakovině. Své úsilí vymýtit tuto zákeřnou nemoc z naší planety stvrdili podepsáním Pařížské charty proti rakovině, která zahajuje první mezinárodní kampaň proti rakovině nového tisíciletí. Jejím cílem je zlepšit léčbu a výzkum nádorových onemocnění všude ve světě a umožnit pacientům dobrou informovaností bojovat s nemocí.Tento den byl vyhlášen světovým dnem proti rakovině.

Dne 4.2.2010 si naše občanské sdružení ARCUS – ONKO CENTRUM se sídlem v Ješově připomenulo toto významné výročí konáním Urologického moravského semináře na téma Karcinom prostaty - u nás nejčastější karcinom u mužů na DPS Luká od 10 hod. Hned po zahájení starosta Litovle pan MVDr.Vojtěch Grézl předal šek na 10 000 Kč z Mikroregionu Litovelsko. Přítomni zde byli významní přestavitelé Mikroregionu Litovelska Olomouckého kraje. Předsedkyně představenstva občanského sdružení ARCUS - ONKO CENTRUM Jana Koželská, která se zúčastnila tohoto významného aktu před desíti lety v Paříži, připomenula účastníkům význam Pařížské charty a seznámila je s další činností a plány sdružení. MUDr.Jan Grulich z Litomyšle zde pohovořil o významu následné péče o onkologické pacienty nejen z pohledu odborníka ale i z pohledu pacienta, neboť si také prošel léčbu tohoto zhoubného onemocnění. Poté následovalo vystoupení MUDr.Ivana Kolomba, FEBU z Nemocnice Na Homolce v Praze, který podal informace o nádorech prostaty a promítl i film o operaci prostaty pomocí robotické chirurgie.

Brožura Rakovina prostaty

Na setkání v Luké jsme zástupcům Mikroregionu Litovel a dalším významným hostům z ČR mezi nimiž byla i senátorka Božena Sekaninová z Prostějova, představili novou publikaci Rakovina prostaty , kterou vydalo ARCUS – ONKO CENTRUM. Jejím autorem je MUDr.Ivan Kolombo, FEBU, Corresponding Member of the American Urological Association, Lékař s vyšší specializací chirurgie a urologie, Člen vědecké rady Grantové agentury MZ ČR, Odborný lektor sekce karcinomu prostaty, z Centra robotické chirurgie a urologie, Nemocnice Na Homolce Praha.

Brožura je určena mužům s rakovinou prostaty , jejich rodinám a lékařům. Naleznete zde informace o způsobech zjišťování rakoviny prostaty, o jejím výskytu, diagnostice a terapii léčení. Díky Otci Metodějovi máme tuto brožurku posvěcenou a věříme, že brožura pomůže čtenářům získat důležité a užitečné informace o této nemoci a o jejím léčení.

Nový projekt Rehabilitačního a vzdělávacího centra na Ješově

Na základě zkušeností a ohlasů , které máme od onkologických pacientů a lékařů od roku 1993, chceme vybudovat na Ješově u Litovle Rehabilitační a vzdelávací centrum pro onkologické pacienty po ukončené léčbě a jejich rodiny z celé ČR. Toto centrum by mělo ubytovací kapacitu pro 40 osob, část rehabilitační a vzdělávací. Pozemek, který leží na křižovatce cyklotras Javoříčko a Bouzov, již máme a nyní hledáme prostředky z Evropských fondů pro výstavbu tohoto zařízení jehož cena se pohybuje podle projektu kolem 40 mil. Kč. Pro tento projekt potřebujeme podporu veřejnosti a proto jsme jej představili na tomto semináři. Návrh projektu nám zpracoval Ing.Arch.Michael Šmehlík z Prostějova.

V rámci tohoto dne bylo i promítání filmů z činnosti sdružení. Česká rozhlas Olomouc v\ysílal živý vstup o této akci a Česká televize se také zúčastnila této akce a sestřih odvisílala ve zpravodajství ještě tentýž den.

Děkujeme všem sponzorům a Vládnímu výboru pro zdravotně postižené občany - Úřadu vlády ČR za jejich podporu. Také děkujeme našemu starostovi Františku Lakomému za možnost uspořádat tuto významnou akci v DPS Luká a všem starostům z Mikroregionu Litovelsko a paní senátorce Boženě Sekaninové za jejich finanční podporu.

Záznam z akce naleznete asi po 5ti minutách v pořadu Události z regionu Ostrava dne 4.2.2010 v 18 hod. na: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/410231100020204-udalosti-v-regionech-ostravaZpět na "Tiskové centrum"