Onkologický seminář ve Znojmě

Onkologická prevence, léčba a následná péče

Významnou akcí občanského sdružení onkologických pacientů ARCUS - ONKO CENTRUM, které ve spolupráci s českým fórem EUROPA DONNA ČR uspořádalo ve Znojmě ve dnech 7. - 9. října 2005 byl celostátní odborný seminář s mezinárodní účastí na velmi aktuální téma : "Onkologická prevence, léčba a následná péče". Semináře, který byl určen jak onkologickým pacientům, tak široké laické veřejnosti, se zúčastnilo více než 180 účastníků.

Našim cílem bylo:

  • seznámit veřejnost s novými trendy v onkologické léčbě,
  • informovat pacienty o možnostech zapojení do klinických studií a právech pacientů,
  • umožnit přítomným účastníkům bezprostřední navázaní komunikace mezi pacienty a lékaři,
  • informovat a rozšířit povědomí lidí o činností pacientských organizací nejen v ČR ale i v zahraničí,
  • přiblížit české veřejnosti aktuální dokumenty Evropské unie, týkající se onkologické problematiky.

Hlavním posláním semináře bylo informovat českou veřejnost o tom, jak účinně lze bojovat za zkvalitnění zdravotní péče a sociálních služeb. O svých zkušenostech i úspěších v lobbistické činnosti na národní a evropské úrovni se s námi podělila více-prezidentka Evropské koalice proti rakovině prsu EUROPA DONNA a předsedkyně Irské kampaně proti rakovině prsu, paní Deirdre O'Connell. Dalším zahraničním přednášejícím byl Dr. med. Jósef Kurek z Polska, který prezentoval svou přednášku o onkologických onemocněních v Polsku.

V průběhu jednání vystoupili přední české lékařské kapacity z oboru onkologie s velice hodnotnými a přínosnými prezentacemi: přednosta Interní hematoonkologické kliniky FN Brno a LF MU Brno prof. MUDr. Jiří Vorlíček, přednostka onkologického oddělení FTN v Krči Doc.MUDr. Jitka Abrahámová, zdravotní rada Jihomoravského kraje MUDr. Josef Drbal a mnoho dalších. Za Ministerstvo zdravotnictví ČR se semináře s přednáškou „Vliv životního prostředí na vznik onkologických onemocnění“ aktivně zúčastnil náměstek pro ochranu a podporu veřejného zdraví, hlavní hygienik ČR MUDr. Michael Vít. S velkým ohlasem se setkala také přednáška PhDr. Svatavy Kabošové o tom jak mohou média pomoci v prevenci, léčbě a následné pomoci onko pacientům.

Záštitu nad touto akcí převzali ředitelka Ústřední VZP ČR Ing. Jiřina Musílková, starosta města Znojma Ing. Pavel Balík, senátor MUDr. Milan Špaček, náměstek ministryně zdravotnictví a hlavní hygienik ČR MUDr. Michael Vít, Ph.D., náměstek ministryně zdravotnictví MUDr. Jiří Koskuba, náměstek ministryně zdravotnictví Ing. Karel Radolf, ředitel Nemocnice Znojmo, p.o. MUDr. Miroslav Kavka a ředitelka ÚP VZP Znojmo JUDr. Dušana Hahnová.

Na závěr semináře účastníci vypracovali a jednomyslně schválili rezoluci, o jejíž naplnění bychom měli všichni usilovat. Účastníci semináře proto vyzývají veřejnost, instituce a orgány státní správy k podpoře rezoluce.

Součástí semináře byli i kulturní programy: v pátek při zahájení semináře vystoupil dětský folklórní soubor DYJAVÁNEK, v Louckém klášteře v pátek večer proběhla prohlídka interiérů, obrazové galerie a muzea s průvodci a na závěr byla připravena řízená degustace vín pod vedením ředitele Znovínu Znojmo a.s. Ing. Pavlem Vajčnerem, k poslechu a tanci pak hrála cimbálová muzika POLAJKA. Sobotní večer byl zpříjemněn divadelním vystoupením divadelního spolku ROTUNDA v překrásném městském divadle s názvem „Jen žádnou paniku“. Poté se účastníci semináře zúčastnili řízené degustace v Hotelu Prestige, tentokrát v režii 1. Znojemské vinařské. Nedělní babí dopoledne bylo zpestřeno prohlídkou města Znojma s průvodcem panem Jiřím Svobodou, který svými znalostmi a básněmi o Znojmě na sebe strhl veškerou pozornost.

V předsálí a v hlavním sále probíhaly po celou dobu semináře prezentace sponzorujících firem, VZP Znojmo bylo zajištěno měření hladiny cholesterolu a krevního tlaku a v sobotu byla předvedena nová kolekce plavek na rok 2006 a novinky ve spodním prádle pro ženy po ablaci mammy firmou AMOENA s.r.o.

Zpět na "Semináře"