Onkologický seminář v České Lípě

Ilsa Pliczková

Ve dnech 15.4. – 17.4.2005 se opět konal seminář v České Lípě pod názvem „Onkologická prevence, léčba a následná péče. Záštitu nad seminářem převzali Hana Moudrá – starostka Města Česká Lípa a MUDr. Dalibor Štambera – náměstek ministryně zdravotnictví ČR.

Seminář zahájila ředitelka ARCUS – ONKO CENTRA Jana Koželská a proslov měl i ředitel českolipské nemocnice Ing. Vacek. Zahájení se zúčastnil také Ing. Březina z KÚ v Liberci. Velká posluchárna Nemocnice s poliklinikou se naplnila členy ARCUS – ONKO CENTRA z různých míst naší republiky, zajímavé přednášky si přišli poslechnout také lékaři a sestřičky z českolipské nemocnice. Přednášky byly přístupné i široké veřejnosti.

Všechny přednášky lékařů: MUDr. Tesařové, CSc. z Onkologické kliniky VFN a 1. LF UK, MUDr. Truhlářové z Hygienické stanice Česká Lípa, MUDr. Pometlové z Lužické nemocnice Rumburk, prim. MUDr. Bartoše z Onkologického oddělení Krajské nemocnice v Liberci a MUDr. Novotného, PhD. z Onkologické kliniky VFN a 1. LF UK byly velmi zajímavé a hodnotné. Dále přednášeli PhDr. Štěpanovič, PhDr. Kořán, CSc., který přednášku doplnil zážitky ze Srí Lanky, Mgr. Koudelková, paní Žamberská a RNDr. Oliveriusová, CSc., poradce televizního pořadu Prima vařečka. Na téma Onkologický pacient a ekologie přednášel pan Horčic. Místo přednášky paní Pliczkové o novinkách PZT se podařilo zajistit ukázky novinek speciálně upravených podprsenek, plavek a epitéz firmou AMOENA Praha zastoupenou Bc. Odlovou.

Účastníci semináře získali nejen hodnotné informace, které budou předávat dál, ale byl pro ně zajištěn i společenský večer, kde bylo taneční vystoupení pod vedením G. Brázdové a módní přehlídka modelů salónu Donát paní Polanské.

Na programu byla také prohlídka města s historikem panem Smejkalem z Okresního vlastivědného muzea a překvapením byla prohlídka zámku v Zákupech, kde účastníky semináře přivítala starostka města Zákupy paní Hudáková. Odvoz z České Lípy do Zákup a zpět sponzorsky zajistila firma VEST – IZOL, a.s. Zákupy a kromě toho byl na místě setkání připraven společenský raut.

Účastníci se vrátili v neděli domů spokojeni a obohaceni o nové poznatky a zkušenosti.

Zpět na "Semináře"