Celoevropské směrnice péče o pacienty s rakovinou prsu

Tento seminář se konal 17.října 2006 v budově Evropského parlamentu v Bruselu. Zabýval se nutností dodržovat směrnice pro péči o pacientky s rakovinou prsu. Tato pravidla byla publikována poprvé v říjnu 2005, i když evropský parlament se jimi zabývá už od června 2003. Zatím jsou realizována pouze ve Velké Británii, ale i tam je stále možnost jejich vylepšení.

V Evropě je nyní 11 států (Česká republika patří mezi ně), kde se provádí mamografické vyšetřování žen pravidelně. Bohužel ne všude a ne vždy je zaručena kvalita těchto vyšetření a záleží na přístupu jednotlivých států k této problematice.

Bylo zjištěno, že správně provedené vyšetření a následně odborně přečtený a zhodnocený momogram může snížit úmrtnost pacientů až o 35%. Proto je velmi důležitá investice nejen do kvalitního technického vybavení, ale také do výuky, pravidelného a průběžného školení všech pracovníků v tomto oboru. Je také nutné pravidelné kontrolování a přezkušování.

Evropské směrnice také požadují vytvoření specielních jednotek, kde se lékaři budou zabývat pouze operacemi prsu a kde bude i specielně kvalifikovaný zdravotnický personál, který bude vyškolený nejen na ošetřování, ale také na jednání s těmito pacienty.

Evropský parlament vyzývá všechny členské státy, aby tyto směrnice v zájmu zdraví svých obyvatel nepodceňovali a dodržovali.

Alexandra Hladká