Evropská charta práv pacientů

14 práv pacientů

Prezentovaná v Bruselu 15.11.2002.
Článek 35 z charty základních práv.

 1. Právo na prevenci. Každý občan má právo na patřičnou péči, aby mohl předcházet nemocím.
 2. Právo přístupu. Každý občan má právo na zdravotní péči podle potřeb svého zdravotního stavu. Zdravotnické služby musí zaručit stejný přístup a zacházení bez rozdílu věku a společenského postavení.
 3. Právo na informace. Každý občan má právo na informace o svém zdravotním stavu, o zdravotnických službách, jak je použít a o výsledcích vědeckého výzkumu.
 4. Právo na souhlas. Každý občan má právo na všechny informace, které mu umožní spoluúčast na rozhodování o jeho zdraví.
 5. Právo volby. Každý občan má právo si vybrat léčbu a poskytovatele na základě dostatečných informací.
 6. Právo na soukromí a ochranu osobních dat. Každý občan má právo na ochranu osobních dat týkajících se diagnózy a léčby, právo na soukromí při zdravotnických výkonech.
 7. Právo na respektování pacientova času. Každý občan má právo na potřebné ošetření v krátké, předem domluvené časové lhůtě.
 8. Právo na dodržování kvality péče. Každý občan má právo na přístup ke kvalitní zdravotní péči odpovídající předem určeným standardům.
 9. Právo na bezpečnou léčbu. Každý občan má právo ochrany před nefunkčními zdravotnickými výkony, zařízeními a léky, které by mohly poškodit jeho zdraví.
 10. Právo na nové postupy. Každý občan má právo na přístup k moderním léčebným a diagnostickým procedurám prováděným podle mezinárodních standardů.
 11. Právo na ochranu před utrpením a bolestí. Každý občan má právo na péči, která mu poskytne co nejmenší utrpení a bolest v každé fázi jeho nemoci.
 12. Právo na individuální péči. Každý občan má právo na individuální diagnostickou a terapeutickou péči přizpůsobenou jeho osobním potřebám.
 13. Právo na stížnost. Každý občan má právo si stěžovat v případě, že byl léčbou poškozen nebo s ním nebylo adekvátně zacházeno.
 14. Právo na náhradu. Každý občan má právo na patřičnou náhradu v rozumně krátké době v případě, že byl poškozen při zdravotní péči.

Zpět na "Práva pacientů"