Semináře

Cílem našich seminářů je zvýšení informovanosti obyvatelstva o nádorových onemocněních a o následné pomoci onkologickým pacientům. Díky tomuto projektu přispívá naše občanské sdružení ke včasnému odhalení nastupující choroby, pomáhá pacientům dobrými radami překonat psychické i fyzické zdravotní obtíže v těžké životní situaci, kterou mnozí považují za neřešitelnou a bezvýchodnou.

Rok 2006

Seminář ve Znojmě, 24. - 26. listopadu 2006

24. - 26.11.2006 se ve Znojmě v areálu Louckého kláštera koná třídenní mezinárodní kogres s onkologickou tématikou za účasti tuzemských a zahraničních specialistů, odborné veřejnosti a pacientů. Letošní témata seminářů a prezentací spojuje heslo "Onkologie otevřeně". Více informaci na www.onkongres.cz.

Seminář v České Lípě, 6. - 8. října 2006

Jednou z nejstarších a nejzkušenějších neziskových organizací celorepublikového významu, které se zabývají pomocí onkologickým pacientům a jejich rodinným příslušníkům, je bezesporu českolipské občanské sdružení ARCUS - ONKO CENTRUM. V rámci svého edukačního programu je i letos pořadatelem tradičních odborných seminářů pro onkologické pacienty.

Díky pochopení a aktivní spolupráci s Ing. Miroslavem Vackem, ředitelem Nemocnice s poliklinikou v České Lípě, je místem konání semináře ve dnech 6. až 8. října 2006 auditorium českolipské NsP,“ uvádí Jana Koželská, ředitelka a předsedkyně představenstva ARCUS-OC. „Význam semináře umocňují záštity, které převzali MUDr. Dalibor Štambera, ústřední ředitel Úseku zdravotní péče VZP ČR, a Hana Moudrá, starostka České Lípy, o záštitu byl požádán i Petr Skokan, hejtman Libereckého kraje.“

Součástí programu semináře budou přednášky předních odborníků, zaměřené na nejnovější trendy v oblasti prevence zhoubných nádorových onemocnění, onkologické terapie a následné psychosociální péče o onkologické pacienty. Mezi zúčastněnými špičkovými odborníky nebudou chybět: primář MUDr. Jiří Bartoš z Liberce, primářka MUDr. Hana Čerbáková a MUDr. Jana Pometlová z České Lípy, MUDr. Josef Drbal, zdravotní rada Jihomoravského kraje, MUDr. Ivan Kolombo z pražské Nemocnice na Homolce, primářka MUDr. Milena Wittnerová z Karlových Varů a řada dalších. Nedílnou součástí semináře bude společenský program. Zájemci o účast na semináři se mohou přihlásit v českolipské kanceláři ARCUS-OC, Náměstí Osvobození 451, telefon 487 522 259 nebo 487 825 802.

Podle slov Jany Koželské je občanské sdružení ARCUS – ONKO CENTRUM též pořadatelem Mezinárodního onkologického kongresu, který proběhne ve dnech 24. až 26. listopadu 2006 v Louckém klášteře ve Znojmě.

Program semináře si můžete stáhnout zde.


Rok 2005

Seminář ve Znojmě, 7. - 9. října 2005

Onkologická prevence, a následná péče
Významnou akcí občanského sdružení onkologických pacientů ARCUS - ONKO CENTRUM, které ve spolupráci s českým fórem EUROPA DONNA ČR uspořádalo ve Znojmě ve dnech 7. - 9. října 2005 byl celostátní odborný seminář s mezinárodní účastí na velmi aktuální téma: "Onkologická prevence, léčba a následná péče". Semináře, který byl určen jak onkologickým pacientům, tak široké laické veřejnosti, se zúčastnilo více než 180 účastníků. Více se dočtete v článku.

Seminář v Poděbradech, 11. června 2005

Onkologická prevence, a následná péče
V sobotu 11. června 2005 se konal v České Lípě odborný onkologický seminář.
Program semináře si můžete stáhnout zde.

Seminář v České Lípě, 15. - 17. dubna 2005

Onkologická prevence, a následná péče
Ve dnech 15. až 17. dubna 2005 se konal v České Lípě tradiční odborný seminář s onkologickou tématikou. Součástí programu byly přednášky našich odborníků, zaměřené na nejnovější trendy v oblasti prevence zhoubných nádorových onemocnění, onkologické terapie a následné psychosociální péče o onkologické pacienty.
Nad seminářem převzali záštitu paní Hana Moudrá, starostka Města Česká Lípa a pan MUDr. Dalibor Štambera, náměstek ministryně zdravotnictví České republiky. Vyjádřili tak podporu našemu úsilí o rozvoj české aplikované onkologie a zlepšení kvality života onkologických pacientů. Více se dočtete v článku.
Program semináře si můžete stáhnout zde.