Zákaz reklamy tabákových výrobků

MUDr. Josef Janeček, poslanec PS PČR

Záznam projevu v Senátě.
Dobrý den! Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, chtěl bych, možná s trochou nostalgie říct, že letos je tomu 10 let, co jsem poprvé předložil návrh na zákaz reklamy tabákových výrobků.

Za těchto 10 let, vážení páni senátoři a paní senátorky, zemřelo v naší republice na nemoci způsobené kouřením více než 200 tisíc lidí. Opakuji: více než 200 tisíc lidí zemřelo na nemoci způsobené kouřením za oněch 10 let, kdy diskutujeme o tom, zdali reklamu na tabákové výrobky zakázat či povolit.

Důvody, které mě vedou k tomuto návrhu a k mému postoji, který se snažíme spolu s kolegy prosadit, jsou ve třech rovinách.

Samozřejmě ta primární, základní rovina je rovina zdravotnická. Jak jistě víme naprostá většina úmrtí občanů v České republice je způsobena nemocemi kardiovaskulárními, čili nemocemi cév, nemocemi srdce, a nemocemi onkologickými. V těchto skupinách se tabák podílí zhruba na oněch 30 procentech úmrtí.

Nejde jenom o to, co se někdy v naší republice diskutuje, udává, nebo o to, o čem se diskutuje v kuloárech, že jsou postiženi jenom ti staří. Víme, a nezpochybňuje to dokonce ani tabákový průmysl, že i na léčení novorozenců a dětí do jednoho roku, které jsou poškozeny tímto výrobkem, protože někdo z jejich blízkých, maminka nebo příbuzní, užívají tabák, vydáváme každoročně kolem 100 milionů korun. Domnívám se, že už to by nás mělo vést k zamyšlení, zda je správné, aby legální výrobek, který zabije každého druhého svého konzumenta, se mohl v podstatně neomezeně distribuovat mezi našimi dětmi.

Proč zrovna reklama? Vychází to z toho, že víme, že reklama je prostě přesvědčovací proces. Když se podíváme do návrhu zákona, resp. do současně platného znění zákona, můžeme si přečíst v definici reklamy, že reklama je působení, jehož smyslem a cílem je kromě jiného zvýšit spotřebu a prodej zboží, čili zvýšit spotřebu a prodej zboží, který způsobuje takový objem onemocnění, že naše zdravotnictví na léčení těchto onemocnění musí každoročně vydávat přibližně 29 miliard korun.

Rád bych vás poprosil, abyste si to srovnali s tím, co často slyšíme v našich sdělovacích prostředcích, jaký problém je v našich nemocnicích, protože jim chybí zhruba pět, šest milionů korun. Tady, vážení kolegové, vydáváme na léčení nemocí, které vůbec nemusely vzniknout, přibližně 29 miliard korun.

Je pravda, že v podtextu, a mluvme o tom otevřeně, se někdy uvádí, je to fakt, že kouření z hlediska zdravotního je šílenost. Když se dnes podíváte na webové stránky hlavních producentů tabákových výrobků, tak ani tito producenti škodlivost svých výrobků nezpochybňují, nicméně se dodává: je to zdravotně hrozné, ale, vážení přátelé, co naplat, je to dobrý kšeft. Co přece bude dělat státní pokladna, když klesne výnos spotřební daně?

Na základě tohoto uvažování, že totiž lidský život je ve srovnání s penězi nicotností a že peníze mají být až na prvním místě, byla zpracována na zakázku tabákového průmyslu tato studie, která byla rozdána poslancům ve Výboru pro sociální politiku a zdravotnictví.

V této studii se uvádí, že je to dobře, protože prý stát ušetří na tom, že důchodci dříve umřou, že nepobírají důchod. Je dobře, když umřou a stát jim nemusí zajišťovat byty, je dobře, když umřou co nejdříve a nepobírají sociální dávky. Toto je možné přinést do demokraticky zvoleného parlamentu a říci: Vážení zákonodárci, máme pro vás kšeft. Necháte nám volnou ruku, a my vytlučeme sociálně potřebnou část obyvatelstva.

Domnívám se, že principiálně není možné, aby Parlament na něco takového přistoupil. Musím říci, že v České republice nevzbudila tato studie velký rozruch, nicméně velký rozruch vzbudila ve světě. Velký rozruch byl takový, že se zadavatel studie, tedy Filip Moris, za tuto studii nakonec omluvil. Abych byl korektní, za tuto studii se zadavatel nakonec omluvil. Nicméně je pravda, že na základě této studie v zahraničí vycházely kreslené vtipy, kdy na mrtvole byla uvázaná cenovka. To je jen o tom, abychom si uvědomili, v jaké jsme pozici, jak asi může myslet světová veřejnost o Parlamentu, který něco takového podporuje, který něco takového schvaluje a který nad něčím takovým zavírá oči.

Nejsou to ale jen otázky zdravotnické, které jsou podporovány nejen mnou a argumenty, které tady říkám, nejsou to, co bych si vymyslel, to je tom, co je zpracováno v 80 tisících studií, které byly zpracovány na téma škodlivost tabákových výrobků. Je to 80 tisíc studií, které jsou nezpochybnitelné.

Proto světová zdravotnická organizace, Světová banka, Česká lékařská společnost, děkani našich lékařských fakult a zdravotní pojišťovny podporují tento zákon a žádají zákaz reklamy na tabákové výrobky.

V oblasti právní bych rád upozornil na současné znění zákona, který v § 2 odst. 4 říká, že reklama nesmí nabádat k jednání poškozující zdraví. Vážení přátelé, co jiného je reklama na tabákové výrobky než reklamou nabádající k chování, které poškozuje zdraví? Jak je možné, že jsme tak tolerantní k takovému výrobku, když každý drobný zelinář na tržišti, když ho načapá zemědělská či potravinářská inspekce za to, že má nahnilou mrkev nebo že má špatná rajčata, je pokutován, případně mu zakáže prodej. Dovoluji si tvrdit, že takováto zelenina nemá ani miliardinu promile škodlivosti účinků, které má tento legálně prodávaný výrobek. Jak je možné, že na drobného zelináře jsme tak přísní a na toho, kdo disponuje miliardami, jsme tak tolerantní? Je to otázka o naší pravdivosti a o našich postojích.

Zvláště citliví bychom měli být na druhou věc. Řada lidí mi řekne, že je to hloupost, že na ně reklama nepůsobí. Musím říci, že mají pravdu. Reklama asi nikoho z vás, senátorů neosloví, nikdo se asi nezhlédne v onom kovboji, nikdo nehledá svou partu, protože reklama je určena našim dospívajícím. 90 % kuřáků začíná kouřit před 18. rokem života. Proto je tak klíčové zasáhnout tuto dětskou skupinu, protože se závislost v tomto věku vyvíjí velmi rychle a je hluboká. Po 18. roce života začíná kouřit pouze 10 % kuřáků. Co je ale důležité: Po 18 roce života 75% kuřáků by chtělo přestat kouřit, ale nemohou, protože ztratili něco, co je pro zásadní - svou svobodu činit toto rozhodnutí, neboť se stali závislými na droze, která je v cigaretě, tj. na nikotinu. Jistě znáte, jak si kuřák dává každoročně předsevzetí o tom, že přestane kouřit, že ví, že by s tím měl něco udělat, a mnohdy se to bagatelizuje. Závislost je totiž tak hluboká, že lidé, kteří například prodělali Bürgerovu chorobu, byli jim amputovány části dolních končetin, v desítkách procent nejsou schopni přestat s kouřením. Lidé, kteří prodělali velký zásah na svých plících, že jim byly odoperovány části plic pro karcinom plicní tkáně, desítky procent z nich, ačkoli si fyzicky sedli hrobníkovi na lopatu, nejsou schopni s kouřením přestat. Totéž se týká lidí, kteří prodělali kardiochirurgické operace, protože jim cigarety zničily jejich cévy.

Táži se, proč jsme v této věci tak tolerantní? Často hovoříme o tom, že prevence v těchto věcech by měla hrát roli. Toto je nejefektivnější preventivní zásah - zabránit tabákovému průmyslu, aby průmyslovým způsobem přesvědčoval naše děti, aby se staly závislými. Působí na ně, protože dospělé už má podchyceny, ti jsou už závislí, ale jedná se o děti. V Anglii si počítali tabákoví magnáti, že chytit dvanáctileté dítě je pro ně byznys 40 tisíc liber. To jsou peníze, které odevzdá tabákovému průmyslu dříve než zemře na některou z nemocí způsobených tabákem.

Prosím vás, abychom dostali odvahu a přestože proti nám stojí velké mocnosti jako je tabákový průmysl a reklamní agentury, abychom se vzmužili a řekli, že takto dále ne, a přijali zákaz na reklamu tabákových výrobků. Děkuji.

Zpět na "Prevence"