Evropský kodex proti rakovině 7

Screening děložního hrdla.

Ženy od 25 let by se měly účastnit screeningu děložního hrdla zajišťovaného podle kvalitativních směrnic Evropského společenství. Ve vyspělých zemích existují programy na ochranu zdraví, které napomáhají prevenci nádorových onemocnění a nebo zvyšují možnost jejich vyléčení. Je třeba, aby tyto programy byly propagovány v médiích, aby se informace o prevenci a screeningových programech dostaly ke všem občanům.
Včasné rozpoznání nemoci je důležité a zvyšuje šanci na vyléčení a přežití. Tomu mohou pomoci sami nemocní i různé skupiny (svépomocná hnutí, média, …), které podporují a organizují preventivní a vzdělávací programy.Je důležité a současně velmi jednoduché si všímat každé změny na těle. Nádor rozpoznaný v počátku je možno lépe lokalizovat a odstranit. Není ještě prorostlý do okolní tkáně. Jeho léčba je jednodušší a pacienta tolik nezatěžuje. Možné příznaky nádorového onemocnění bychom neměli ignorovat, ale hovořit o nich se svým lékařem, aby vyvrátil naše obavy nebo určil včas způsob léčby. I jiná onemocnění mohou mít podobné příznaky jako nádorová onemocnění.
Screening (pravidelné prohlídky) děložního hrdla by měl být nabízen ženám od 25 let a měl by se provádět v tří až pětiletých intervalech do 60 let jejich věku. U žen nad 60 let není nijak vysoký výskyt rakoviny děložního hrdla. Nejrizikovější je skupina žen středního věku. V průmyslově vyspělých zemích je toto onemocnění díky screeningovým programům méně obvyklé. Tvoří asi 25% všech nádorových onemocnění u žen.
V severských zemích se snížil výskyt nádorových onemocnění děložního hrdla u nejrizikovější věkové skupiny o 80% při pravidelných prohlídkách. Závěry výzkumů dokazují, že onemocnění plně propukne až v průběhu několika let. Stěry z děložního hrdla upozorní na možnost onemocnění ve velkém předstihu a umožní včasné a úspěšné léčení.

Překlad a úprava: Helena Cuhrová
Bibliografie: European Code Against Cancer and scientific justification (third edition). Europe Against Cancer 2003.

Zpět na "Prevence"