Evropský kodex proti rakovině 11

Každý den se věnujte zdravé fyzické aktivitě.

Tělesná aktivita má na nádorová onemocnění zcela opačný účinek než nadváha nebo dokonce obezita.
Je prokázáno, že určité druhy tělesné aktivity jsou prevencí nádoru tlustého střeva a zdá se, že i proti nádorovým onemocněním prsu, dělohy a prostaty je cvičení výbornou prevencí. Mimochodem - cvičení je výborná prevence i proti kardiovaskulárním chorobám. Cvičení je výborné i pro celkové okysličení organizmu. Zvláště při sedavém zaměstnání bychom měli cvičit alespoň hodinu a půl třikrát týdně. Většinu času svých víkendů bychom měli trávit aktivně a na čerstvém vzduchu.
Musíme zdůraznit důležitost kontroly váhy a předcházení nadváze. I to je důležité pro předcházení všem druhům nádorových onemocnění. Světová zdravotnická organizace WHO doporučuje začít se zdravým životním stylem velmi brzy, i když užitek poznáme až mnohem později. Je dobré udržovat si index BMI mezi 19 a 25 a ti, kdo už mají nadváhu nebo jsou dokonce obézní by měli začít cvičit a odtučňovat, aby brzy dosáhli hodnoty pod 25.
Znovu připomínáme výpočet indexu tělesné hmotnosti BMI (podle anglického Body Mass Index): svou hmotnost (kg) dělíme druhou mocninou své výšky (m2). Normální váhu máme při výsledku BMI 19 - 24,9. Při výsledku BMI 25 - 29,9 již máme nadváhu a při BMI 30 - 40 trpíme obezitou. BMI nad 40 už představuje obezitu ohrožující život.
Zdravý životní styl, cvičení a správná váha jsou nejlepší prevencí proti mnoha chorobám. Tým dr. S.G. Wannamethee z University College Medical School v Londýně sledoval po téměř devatenáct let 7 588 mužů ve věku 40 až 59 let. Poté, co byly vzaty v úvahu další rizikové faktory, jako je kouření, váha, spotřeba alkoholu a věk, zjistili výzkumníci, že "celkové riziko onemocnění rakovinou bylo významně sníženo pouze u mužů, kteří uváděli střední až vyšší úroveň fyzické aktivity, při mírné pohybové aktivitě nebyly prospěšné účinky zaznamenány." Muži, kteří intenzivně dvakrát či vícekrát týdně cvičili, měli o 24% nižší riziko onemocnění rakovinou vůbec a o 62% nižší riziko onemocnění rakovinou horního trávicího traktu.

Překlad a úprava: Helena Cuhrová
Bibliografie: European Code Against Cancer and scientific justification (third edition). Europe Against Cancer 2003.

Zpět na "Prevence"