Evropský kodex proti rakovině 10

Účastněte se očkovacích programů proti žloutence typu B.

Přibližně 18% nádorových onemocnění vzniká jako důsledek virových, bakteriálních a parazitárních onemocnění. Jde především o onemocnění děložního čípku, jater, žaludku a některé hemolymfatické tumory. Rozsáhlé možnosti léčení infekcí a očkovací programy proto patří mezi nejdůležitější zbraně v boji proti rakovině.
Každý rok onemocní v EU přibližně 25 000 žen rakovinou děložního hrdla. V mnoha případech ji způsobí lidské papillomaviry, které jsou známy jako potenciálně onkogenní viry i v souvislosti s četnými onemocněními kůže a sliznic. Nejznámější je jejich souvislost právě s karcinomem cervixu a prekancerózními stavy, kde jsou prokázaným hlavním, i když ne jediným etiologickým faktorem a jejich diagnostika je součástí preventivních programů stejně nezbytně jako cytologie.
Z kožních onemocnění souvisejících s HPV lze uvést různé formy verukózních lézí, genodermatózní onemocnění epidermodysplazia veruciformis, z lézí slizničních kromě prekanceróz a karcinomu děložního hrdla jsou do souvislosti s papillomaviry dávány léze vulvární a vaginální, léze mužského urogenitáního traktu, orofaryngeální. Přítomnost papillomavirů byla prokázána také v lézích průdušek, očních spojivek a jícnu. Podle schopnosti navodit onkogenní transformaci infikované buňky se HPV dělí na tzv. nízkorizikové a vysokorizikové typy. Přenos infekčních virových partikulí se děje prostřednictvím přímého kontaktu infikovaného a neinfikovaného jedince, autoinokulací, infekční virové částice byly také nalezeny na gynekologických nástrojích a plochách ordinací, spodním prádle, ve školních šatnách, sprchách, fit centrech a plaveckých bazénech.
V Evropské unii je každý rok diagnostikováno přibližně 30 000 nových případů rakoviny jater. Na jejím vzniku se podílejí viry hepatitidy typu B. Jako prevence je velmi vhodné očkování proti tomuto druhu žloutenky. V některých zemích jsou plošně očkovány děti a osoby pracující na rizikových pracovištích.
Dále je v EU každoročně diagnostikováno asi 100 000 nových případů hemolymfatických tumorů. Kromě několika jiných jsou způsobovány virem hepatitidy typu C, která představuje problém hlavně v Itálii, Řecku a Španělsku. A nověji při nedodržování hygieny u uživatelů drog, při tetování a akupunktuře. V případě výskytu žloutenky typu C je nutno okamžitě zahájit vysoce účinnou antivirovou terapii pomocí antibiotik.
Každoročně je diagnostikováno téměř 80 000 nových případů rakoviny trávicího traktu. Helicobacter pyroli je virus způsobující žaludeční vředy, které mohou (až u 65% nemocných) následně vést ke vzniku rakoviny žaludku i ostatních částí trávicího traktu. Léčba této infekce je náročná a provádí se opět silnými antibiotiky. Komplikací je častá odolnost viru proti antibiotikům. Mnozí lékaři navrhují očkování proti viru způsobujícímu žaludeční vředy.
Základní prevencí u všech zmíněných infekčních chorob je především hygiena a u některých (jako právě u žloutenky) nám může pomoci i očkování.

Překlad a úprava: Helena Cuhrová
Bibliografie: European Code Against Cancer and scientific justification (third edition). Europe Against Cancer 2003.

Zpět na "Prevence"