Evropský kodex proti rakovině 1

Profesorka Schipanski, prezidentka německé Krebshilfe řekla na tiskové konferenci u příležitosti 15. „Evropského týdne proti rakovině“ v Berlíně: “Nestojíme bezmocně v boji proti rakovině. Až dvěma třetinám tohoto onemocnění bychom se mohli vyhnout. Pokrokem ve výzkumu se zřetelně zvýšily léčebné šance u mnoha druhů rakoviny. Nemůžeme však myslet jenom na léčbu. Obzvláště důležitá je také prevence – a k tomu můžeme přispět i my sami.“ Zdravým životním stylem a pravidelnými preventivními vyšetřeními je možné výrazně snížit riziko rakoviny.

Téměř každé nádorové onemocnění je výsledkem vzájemného působení vrozených dispozic, životního prostředí a individuálního životního stylu. Každý z nás může své osobní riziko onemocnění nebo jeho recidivy podstatně snížit. Zázračný recept je prostý. Stačí vědět, chtít a konat. K tomu prvnímu Vám chceme napomoci a zbývající dva kroky jsou už jen na Vás.

 1. Nekuřte. Jestliže kouříte, přestaňte. Pokud se Vám to nepodaří, nekuřte v přítomnosti nekuřáků.
 2. Vyvarujte se obezity.
 3. Každý den dělejte nějakou fyzickou činnost.
 4. Obohaťte svůj denní jídelníček o dostatek rozmanitých druhů zeleniny a ovoce. Jezte alespoň pět porcí jídla denně. Omezte příjem potravin obsahujících živočišné tuky.
 5. Pokud pijete alkohol (pivo, víno nebo destiláty), omezte jejich příjem na dva nápoje denně, jste-li muž a jeden nápoj denně, jste-li žena. (Onkologickým pacientům rozhodně nedoporučujeme destiláty!)
 6. Důsledně se vyhýbejte nadměrnému slunění. Zvláště důležité je chránit děti a dospívající. Ti, kteří mají sklon se na slunci spálit, se musí aktivně chránit celý život.
 7. Dodržujte přesně pravidla ochrany zdraví. Nevystavujte se působení známých rakovinotvorných látek. Dodržujte zdravotní a bezpečnostní pokyny u látek, které mohou způsobovat rakovinu. Dodržujte doporučení radiační hygienické služby.


 8. Programy prevence a zlepšení prognózy rakoviny:
 9. Ženy od 25 let by se měly účastnit screeningu děložního hrdla zajišťovaného podle kvalitativních směrnic Evropského společenství.
 10. Ženy od 50 let by se měly účastnit screeningu prsu zajišťovaného podle kvalitativních směrnic Evropského společenství.
 11. Ženy a muži od 50 let by se měli účastnit screeningu tlustého střeva a konečníku zajišťovaného podle kvalitativních směrnic Evropského společenství.
 12. Účastněte se očkovacích programů proti žloutence typu B.

Zpět na "Prevence"