Mezinárodní onkologický kongres

Znojmo - Nemoc, která se dnes bezprostředně týká více než tří set tisíc pacientů v České republice a do roku 2015 by se toto číslo mohlo zvýšit až na šest set tisíc případů. Onemocnění, které podle statistik se vzrůstajícím průměrným věkem postihne každého třetího až čtvrtého člověka. A současně choroba, která je i na začátku 3. tisíciletí stále tabuizována a panuje kolem ní řada mýtů...Ano, je to rakovina. Právě různým aspektům nádorových onemocnění - od etických přes diagnostické až po léčebné - byl věnován 3. mezinárodní onkologický kongres, který se konal 21. a 22. listopadu v Louckém klášteře ve Znojmě.
Jeho pořadatelům z ARCUS - ONKO CENTRA se podařilo něco výjimečného. Třem stovkám zdravotních sester, lékařů i pacientů přednášela třicítka kapacit ve svém oboru, a mezi nimi i taková jména, jako hlavní hygienik ČR a náměstek ministra zdravotnictví Michael Vít, přednosta Kliniky radiační onkologie na Masarykově onkologickém ústavu prof.MUDr. Pavel Šlampa,CSc, lékař z brněnské Kliniky komplexní onkologické péče prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc., nebo přednosta III. chirurgické kliniky Fakultní nemocnice v Motole prof.MUDr. Pavel Pafko, DrSc.. Kongres je přitom akreditovaný, takže například zdravotní sestry, kterých se přihlásilo okolo dvou set, získaly za účast deset kreditů.
"Žádná podobná akce takového významu a rozsahu se dnes nikde v České republice nekoná. Mám opravdu radost, že se to podařilo dotáhnout do konce. Počátky tohoto kongresu byly totiž opravdu skromné - vzešel ze seminářů, které jsme pořádali pro několik desítek pacientek. Je vidět, že informací o tomto tématu je mezi laickou a dokonce i odbornou veřejností pořád nedostatek. Letos jsme dokonce museli odmítat zájemce o účast, protože kapacita sálu je přece jen omezená. Naším cílem do budoucna je ale jednoznačně dál zvyšovat prestiž kongresu a být na špičce v tom, co se u nás v informovanosti okolo onkologických onemocnění děje, " řekla Jana Koželská, zakládající členka a předsedkyně ARCUS - ONKO CENTRA, které má dnes už téměř tisíc členů.
Prezidentem kongresu byl již třetím rokem MUD.Dalibor Štambera. V letošním roce záštitu nad kongresem přijal předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Ing. Miloslav Vlček. Přijel ho osobně zahájit a na tiskové konferenci pak vysvětlil, proč ani chvilku neváhal s podporou této akce. "Považuji to za tíživou součást každodenního života, před kterou společnost nemůže zavírat oči. Sám jsem před čtyřmi lety bojoval s vážnou nemocí a od té doby vím, že nic není tak důležité jako zdraví. Dnes je pro mě vedle mé rodiny, která mě v době nemoci podporovala, tou nejdůležitější hodnotou. Proto rád udělám cokoliv, co může pomoci v boji s onkologickými nemocemi," řekl Vlček.

Hned úvodní přednáška kongresu byla velmi zajímavá. Profesor Jan Žaloudík mluvil o přínosu Národního onkologického registru, který funguje už od roku 1977 a v roce 1992 byl plně digitalizován. Díky tomu si dnes kdokoliv může na stránkách www.svod.cz najít řadu důležitých údajů, které vypovídají o výskytu, léčbě i trendech v oblasti národových onemocnění v České republice. "Každý rok u nás přibývá 65 tisíc nových případů a více než 300 tisíc lidí s touto diagnózou žije. Ze spousty různých důvodů o nich potřebujeme znát co nejpodrobnější údaje. Z nich lze pak vyčíst například i věci, které se týkají kvality péče o pacienty a úspěšnosti různých způsobů léčby," uvedl Žaloudík s tím, že z registru mimo jiné vyplývá, že od roku 2000 došlo ke stabilizaci počtu nových případů a poklesu úmrtnosti, což je efekt včasnějšího záchytu nemoci. Vyzval také účastníky kongresu k tomu, aby se více zajímali o informace o nádorových nemocech. "Aniž bych snižoval závažnost teroristických útoků, kdykoliv při nich zemře několik lidí, píše se o tom všude. Na rakovinu jen v České republice ročně umírá dvacet tisíc lidí, ale nepíše se o tom skoro vůbec," poznamenal Žaloudík.

Co vypovídají údaje o zhoubných onemocněních? Takový název nesla přednáška
MUDr. Edvarda Geryka z Masarykova onkologického ústavu Brno. Posluchači se v ní mimo jiné dozvěděli, že zatímco v roce 2000 se v České republice vydalo na léčbu nádorových onemocnění 7 miliard korun, v roce 2005 už to bylo 9 miliard. Podle předpokladu tato částka v roce 2010 dosáhne 11,2 miliardy korun. "Je to hodně, nebo málo?
To je relativní, vždyť třeba cena za pronájem gripenů je ještě mnohem vyšší," konstatoval Geryk. Mluvil i o genetické predispozici k onemocnění rakovinou. "Co by se stalo s nádory, kdyby teď všichni začali žít naprosto zdravě? Matematické modely tvrdí, že i tak by jejich počet neklesal, právě kvůli genetickým predispozicím," dodal Geryk.

Hlavní hygienik ČR MUDr. Michael Vít vystoupil s přednáškou, v níž podle svých slov "zdvihl vlajku prevence". Mluvil totiž především o zdravé výživě a životosprávě vůbec s ohledem na její preventivní význam. "Až jedné třetině nádorů by se dalo předejít zdravou stravou, dostatečným pohybem, nekouřením a omezením spotřeby alkoholu a soli. Podle studií o vztahu výživy a nemoci je 41 % ztrát na životech spojeno s nezdravou výživou a z tohoto počtu tvoří třetinu právě zhoubné nádory," upozornil Vít. Zmínil se i o neblahých trendech v životním stylu školáků, spojených právě s nedostatkem pohybu, rostoucím časem, který tráví před obrazovkami počítačů a zvyšujícím se počtem obézních dětí. Podle statistik polovina školáků jí ovoce a zeleninu jen jedenkrát týdně a pouhá třetina ji má na jídelníčku každý den. "Přitom doporučená spotřeba je 600 gramů denně rozdělených do pěti dávek. Současná spotřeba je u nás jen 200 gramů," přidal Vít další zajímavý, leč neradostný údaj.
"Je třeba neustále vysvětlovat a opakovat informace o tom, jaký má tento trend vliv na zdraví. Je to ale běh na dlouhou trať a není to nic, co by bylo možné lidem nařizovat. Každý člověk je odpovědný za své zdraví a musí se umět rozhodnou. Nikdo se nemůže o své zdraví postarat lépe, než my sami. Na druhé straně je ale i odpovědnost společnosti za vytvoření takového prostředí, v němž volba zdravého způsobu života bude co nejjednodušší," vysvětlil Vít. Podle jeho slov se právě teď distribuuje do škol kniha s názvem Výživa a pohyb pro základní školy. Možná i to je jeden z kroků, které pomohou ovlivnit budoucí generaci.

Rovněž další přednášky přinesly řadu zajímavých údajů a informací. Přednosta Kliniky radiační onkologie na Masarykově onkologickém ústavu Pavel Šlampa například hovořil o alternativní a komplementární léčbě v onkologii, přičemž alternativní léčbu nazýval raději léčitelskými metodami. "Na rozmach léčitelství v posledních 30 až 40 letech má nepochybně vliv jóga, akupunktura, sektářství a některé psychologické směry v 70. letech minulého století. V poslední době i reklama a nezodpovědní novináři. Proč stále tolik lidí podléhá klamu, že jim léčitelské metody mohou pomoci? Jednou z příčin je bohužel nedostatečná komunikace lékařů s pacienty, což se, věřím, postupem času zlepší. Dále je to mentalita lidí, nedostatečná osvěta a fakt, že pacienti ani nevědí, kolik onkologická léčba vůbec stojí. Že například jen léčba prsu zářením stojí 80 až 100 tisíc korun," zmínil Šlampa některé důvody. Naopak komplementární léčba ve formě různých potravinových doplňků může pomoci zmírnit některé vedlejší účinky standardní vědecké léčby. "Nepůsobí ale přímo proti nádoru a nejsou nezbytně nutné. A ne všechny doplňky jsou také účinné. Není však současně možné, aby sami lékaři doporučovali konkrétní přípravky. Vystavovali by se tím možnému podezření ze střetu zájmů," dodal Šlampa.

Z "prostorových" důvodů bohužel není možné zmínit se podrobněji o všech přednáškách, které měli tito přednášející: MUDr. Stanislava Pánová, Prof. MUDr. Jan Daneš, MUDr. Antonín Malina, MBA, CSc. , MUDr. Eva Králíková, CSc , MUDr. Jan Odvářka, MBA, Prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc., Doc. MUDr. Luboš Holubec, CSc. , Ing. Pavel Tobiáš, MBA, MUDr. Vladimír Dvořák, MUDr. Martin Kašpar, MUDr. Miroslav Kavka, MBA, MUDr. Václav Rýznar, MUDr. Ľuboš Bezák, MUDr. Alžbeta Molnárová, MUDr. Richard Pikner, PhD, Ing. Martin Kaloš, MUDr. Petr Půček, MUDr. Martin Kaliský, MUDr. Radek Chvátal, MUDr. Karol Križan, MUDr. Jindra Čiberová, MUDr. Jan Holoubek, MUDr. Marie Špalková.
V rámci bohatého kulturního programu byla i prohlídka sklepů s ochutnávkou vín společnosti Znovín Znojmo, a.s. se sídlem v Šatově doprovázená mužským pěveckým sborem Mužáci. Účastníci si vyzkoušeli léčbu smíchem, neboť hodinový pořad s panem Karlem Šípem a Pepou Náhlovským tomu velmi napomohl. Večerní programy pokračovaly formou taneční terapie až do půlnoci.

Zájemcům o tuto problematiku však lze alespoň doporučit, aby si od organizátorů kongresu vyžádali CD se záznamem všech příspěvků. A současně je i pozvat na další ročník, který bude jistě přinejmenším tak zajímavý, jako ten letošní.

Článek připravila: Lenka Sehnalová a Jana Koželská, předsedkyně představenstva, nositelka Ceny Olgy Havlové, ARCUS - ONKO CENTRUM, Ješov 24, 783 24 Slavětín, www.arcus-oc.org, mobil: 603 533 288, e-mail: jana.kozelska.arcus@email.cz.

Foto: Vladimír Vařeka