Únava a anémie u onkologických pacientů

MUDr. Milan Brychta

Únava a anémie„Zdravá“ únava je přirozený obranný mechanismus, který napomáhá udržet fyziologickou rovnováhu. Po odpočinku tato únava mizí.

U onkologických pacientů může mít únava podobu nadměrného, trvalého vyčerpání a snížení kapacity k fyzické a duševní práci.

 • Únava, vyčerpanost a zvýšená potřeba odpočinku trvá více jak dva týdny.
 • Dostavuje se bez předchozí námahy a odpočinek nevede k jejímu odstranění.
 • Objevuje se značný úbytek energie pro tělesnou činnost.
 • Často přichází pocit slabosti nebo tíhy končetin.
 • Pacient trpí nespavostí nebo naopak nadměrnou spavostí. Spánek však nepřináší posílení.
 • Snižuje se schopnost koncentrace pozornosti.
 • Mohou se objevit i poruchy krátkodobé paměti.
 • Dochází k výraznému poklesu motivace pro vykonávání běžných i nenáročných činností.
 • Zvyšuje se emoční reaktivita. Pacient bývá smutný, podrážděný, frustrovaný

Tato únava již není přirozená. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) je chronická únava až vyčerpanost klasifikována jako nemoc. Jestliže jste onkologickým pacientem a zastihly Vás podobné potíže, informujte svého lékaře. Vaší únavu lze zmírnit vhodně volenou léčbou.

Únava je často mylně považována za nezbytnost se kterou se nedá nic dělat. Bohužel jde o příznak, který je často zanedbáván ze strany pacientů i lékařů. Přitom chronickou únavou až vyčerpaností trpí 75 – 96 % pacientů s nádorovým onemocněním. U 60 % nemocných ovlivňuje těžká únava kvalitu života více než obávaná nevolnost a bolest.

Základní strategií léčby únavy je odhalení a redukce nebo odstranění jejích příčin. Za příčiny únavy onkologických pacientů se považují:

 • metabolické problémy, dehydratace
 • anémie
 • mobilita
 • anorexie / cachexie
 • cytokiny (v souvislosti se záněty)
 • selhávání orgánů (srdce, plíce, játra, ledviny)
 • nepříznivé vedlejší účinky chemoterapie, radioterapie a chirurgických výkonů
 • nedostatečný kalorický přísun
 • stres, deprese, úzkost
 • nepříznivé vedlejší účinky farmakoterapie
 • poruchy spánku
 • bolest

Písemný záznam přednášky z 30.9.2004 provedl PhDr. Miroslav Cuhra.

Příznaky, důsledky a léčba anémie

MUDr. Milan Brychta

S únavou onkologických pacientů je provázána problematika anémie (chudokrevnosti). Jde o soubor příznaků, při kterých se v krvi snižuje počet červených krvinek (erytrocytů a množství červeného krevního barviva (hemoglobinu). Dochází ke zhoršenému fungování organismu v důsledku nedostatku kyslíku v těle. Ubývá energie, dostavuje se únava se stavy vyčerpání. Anémie vede ke zhoršení výsledků onkologické léčby.

U onkologických pacientů se anémie projevuje stavy únavy a vyčerpanosti (76%), dušností (60%), pocity na zvracení (54%), bolestmi (20%) a depresemi (23%). Důsledky anémie mohou být velice vážné. Dochází ke zhoršení komplikujících onemocnění, ke snížení účinnosti a tolerance protinádorové léčby, ke zhoršení prognózy a ke zvýšení úmrtnosti.

The European Cancer Anaemia Survey (ECAS) uskutečnilo velké prospektivní objektivní sledování onkologických pacientů zaměřené jednak na zjištění prevalence a incidence anémie a jednak na určení faktorů, které se mohou podílet na vzniku anémie. Více jak 15 000 pacientů bylo sledováno po dobu 6 měsíců a to na 750 pracovištích ve 24 zemí za účasti více než 1000 lékařů. V České republice bylo na 24 pracovištích sledováno 600 pacientů.

Výzkum potvrdil, že anémie je nedostatečně léčena u více než poloviny pacientů s Hb nižším než 12 g/dl. Průměrná hladina Hb při zahájení léčby erytropoetinem byla 9,9 g/dl (v České republice 8,8 g/dl).

Anémie postihuje více než 50% pacientů léčených chemoterapií a více než 30% pacientů, kteří právě protinádorovou léčbu nedostávají. Včasné rozpoznání anémie a její léčba je pro onkologické pacienty nepochybně velkým přínosem. Většinu případů anémie lze léčit. Při léčbě lze využít transfuze a rekombinantního erytropoetinu.

Při zvládání anémie u onkologických pacientů je závažným problémem nedostatečná informovanost pacientů. ARCUS – ONKO CENTRUM provozuje již od 15. dubna 2003 za pomoci farmaceutické společnosti JANSSEN – CILAG informační a poradenskou telefonní linku „Život bez únavy“.

Písemný záznam přednášky z 30.9.2004 provedl PhDr. Miroslav Cuhra. (mc)

Zpět na "Edukace"